Projekt Ewelina Pik, Maria Biegańska. Fot. Bartosz Jarosz

Projekt Ewelina Pik, Maria Biegańska. Fot. Bartosz Jarosz

  • Autor: PAP
  • 23 marz 2020 11:09

Odroczenia w realizacji niektórych obowiązków w pakiecie antykryzysowym dla firm

Przesunięcie terminu na składanie nowego pliku JPK_VAT (deklaracja wraz z ewidencją) z 1 kwietnia na 1 lipca 2020 r.; przesunięcie obowiązku utworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w średnich przedsiębiorstwach na 1 października br. – zakładają propozycje składające się na tarczę antykryzysową.

Jak napisano w Ocenie Skutków Regulacji (OSR), wydłużony zostanie termin na zgłoszenie informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów rzeczywistych (ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy).

Dłuższy ma też być czas na złożenie zawiadomienia o dokonaniu zapłaty na rachunek niezamieszczony w wykazie podatników VAT - 14 dni zamiast trzech.

Jak dowiaduje się PAP, projektowane rozwiązania zakładają też wydłużenie terminu ważności orzeczeń np. o częściowej niezdolności do pracy, o całkowitej niezdolności do pracy, o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji, wydanych przez lekarzy orzeczników i komisje lekarskie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Przewiduje się wydłużenie okresu sporządzania dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej do 31 grudnia 2020 r.

Możliwe ma być odroczenie terminu wykonania badań urządzeń technicznych, z zachowaniem możliwości eksploatacji przez maksymalnie kolejnych 6 miesięcy.

Wydłużony ma być termin na zarejestrowanie pojazdu "niebędącego pojazdem nowym", sprowadzonego z Unii Europejskiej (PAP)

autor: Longina Grzegórska-Szpyt

lgs/ je/

WASZE KOMENTARZE (0) + DODAJ KOMENTARZ