Fot. Paged

Fot. Paged

  • Autor: bm
  • 10 lip 2017 13:22 (aktualizacja: 11 lip 2017 14:11)

Ogłoszono wezwanie do sprzedaży akcji spółki Paged

7 lipca 2017 roku spółka Mespila Investments Limited (Nikozja, Cypr) ogłosiła wezwanie na wszystkie akcje spółki Paged S.A., które nie są aktualnie w posiadaniu Wzywającego oraz podmiotów od niego zależnych. Wezwanie dotyczy 5.438.391 akcji stanowiących 35,1 procent
akcji Spółki.

CZYTAJ TEŻ: Paged realizuje kolejne inwestycje w strefie ekonomicznej

Grupa Paged S.A. to polski holding przemysłowo-inwestycyjny, zajmujący się przemysłem drzewnym (segment sklejkowy, meblowy i handlowy), usługami transportowo-technologicznymi, zagospodarowaniem nieruchomości i działalnością inwestycyjną. Wzywający wraz z podmiotami zależnymi posiada łącznie 64,9 procent akcji Spółki. Proponowana cena za jedną akcję Paged S.A. to 57,63 zł. Celem transakcji jest osiągnięcie przez Wzywającego 100 procent własności Spółki w celu wycofania całej Spółki z rynku publicznego i umożliwienia jej dalszego rozwoju na rynku prywatnym.

Zapisy na sprzedaż akcji rozpoczną się 27 lipca i potrwają do 25 sierpnia 2017 włącznie. Oferowana cena jest jednakowa dla wszystkich akcjonariuszy. Wszyscy akcjonariusze, którzy odpowiedzą w wezwaniu otrzymają za swoje akcje należność w gotówce. 

Komentując ogłoszone wezwanie Mirosław Stachowicz, Członek Rady Nadzorczej Paged S.A.
reprezentujący Mespila Investments Ltd., powiedział:

Inwestorzy giełdowi niechętnie inwestują w spółki o rozbudowanej strukturze, które prowadzą
bardzo zdywersyfikowaną działalność, oraz nie posiadają aktywnej polityki dywidendowej, a taką
firmą jest Paged S.A. Obecność Spółki na rynku publicznym i związane z nią obowiązki sprawozdawcze generują także znaczne koszty, które nie są rekompensowane przez korzyści wynikające z bycia notowanym na GPW. Dlatego dalsza obecność Spółki Paged na rynku publicznym nie przyniesie korzyści ani inwestorom ani Grupie, ograniczając jej dalszy rozwój.”

WASZE KOMENTARZE (0) + DODAJ KOMENTARZ