Fot. Shutterstock

Fot. Shutterstock

  • Autor: mg
  • 09 lis 2017 12:13 (aktualizacja: 10 lis 2017 07:12)

OIGPM włączył się do realizacji programu Woodual

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli włączyła się do realizacji projektu "Wydajność umysłowa 4". Stanowi on część programu Woodual. Ten ramowy projekt ma przyczyniać się do zacieśniania międzynarodowej współpracy, która bazować będzie na wyspecjalizowanym programie edukacyjnym.

"Wydajność umysłowa 4" to ramowy projekt, którego celem jest budowanie platformy do międzynarodowej współpracy, bazującej na programie uczenia się. Istotnym elementem projektu Woodual jest założenie, iż na skuteczne działania w zakresie rozwoju umiejętności technicznych, komunikacyjnych oraz organizacyjnych muszą wpływać doświadczenia wyniesione ze środowiska międzynarodowego. Oznacza to, że umiejętności nie powinny być oparte jedynie na teorii, ale raczej powinny wynikać z procesu praktycznego ich zdobywania. Proces ten umożliwiają materiały edukacyjne, dzięki którym studenci mogą zwizualizować problemy, z którymi przyjdzie im się mierzyć każdego dnia w pracy zawodowej.

Wydajność skupia się na znaczeniu kompetencji oraz networkingu, biorąc pod uwagę docelowe instytucje oraz zainteresowane strony. Głównym tematem jest podwójny system nauczania oraz to, jak ten system sprawdza się w wymiarze międzynarodowym.

Kolejnym ważną sprawą w  kwestii tworzenia struktur jest analiza procesów, takich jak: wyznaczenie osoby kontaktowej związanej z programem oraz identyfikacja elementów opartych na pracy do ich wdrożenia na poziomie lokalnym (zawierających plany, kosztorysy, obsady etatów itp.).

Ostatnią, a zarazem najważniejszą rolę w wydajności odgrywa ustanowienie systemu certyfikacji, który opisywałby procesy i standardy zadowolenia tak dobrze, jak ekspertyzy.

Woodual jest ramowym projektem służącym międzynarodowej współpracy, bazującym na programie uczenia się, który może w rzeczywisty sposób przyczynić się do podwyższenia atrakcyjności przyszłych potencjalnych pracowników na rynku pracy. Projekt wspomaga również współpracę pomiędzy przedsiębiorcami/pracownikami a instytucjami kształcącymi. Współpraca ta wpływa w sposób pozytywny na tworzenie zintegrowanego międzynarodowego programu nauki oraz ułatwia pozyskiwanie wykwfalifikowanych pracowników w sektorze drzewnym oraz meblarskim.

WASZE KOMENTARZE (0) + DODAJ KOMENTARZ