• Autor:
  • 27 gru 2013 18:02

Paged prognozuje swoje finanse na 2007 rok

Zarząd spółki Paged 10 listopada br. przedstawił korektę prognozy finansowej grupy z początku br.

Znacznym zmianom nie ulegną prognozowane wcześniej przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i usług za rok 2006 i wyniosą niemal 334 mln zł. Zmniejszy się zysk przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej z zakładanych wcześniej 20,35 mln zł do ok. 15,5 mln zł.

Potrzeba zmian prognozy finansowej wynikała m.in. z zakupu akcji własnych od jednej ze spółek zależnych w celu umorzenia oraz ze względu na dane finansowe za 3 kwartały br. Zmiany wynikają też z niedoszacowania kosztów połączenia 3 spółek meblowych oraz konsekwencji tego procesu: niższej sprzedaży spółek meblowych spowodowanych dłuższą niż zakładano przerwą w produkcji i sprzedaży, a także wyższej niż przyjęto straty nowo powstałych spółek handlowych Paged Kontrakt i Zumkontrakt (Stany Zjednoczone). 

WASZE KOMENTARZE (0) + DODAJ KOMENTARZ