projekt_lilianna_masewicz_kowalska_fot_bartosz_jarosz.jpg

projekt_lilianna_masewicz_kowalska_fot_bartosz_jarosz.jpg

  • Autor: PAP
  • 23 marz 2020 11:06

Pakiet antykryzysowy dla firm zakłada dofinansowanie do 50 proc. minimalnego wynagrodzenia

Dofinansowanie do wynagrodzenia dla pracodawcy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP), przy przestoju, do 50 proc. minimalnego wynagrodzenia zakładają m.in. propozycje składające się na tzw. tarczę antykryzysową.

Dofinansowanie do wynagrodzenia dla pracodawcy ze środków FGŚP wyniesie nie więcej niż 40 proc. przeciętnego wynagrodzenia za pracę w czasie wprowadzonego przez pracodawcę przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy w przypadku wystąpienia spadku obrotów wywołanego wystąpieniem COVID-19.

W Ocenie Skutków Regulacji dodano, że spadek dochodów musi wynieść nie mniej niż o 15 proc. (stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnych dwóch kolejnych miesięcy w okresie od stycznia 2020 r. do łącznych obrotów z analogicznych 2 miesięcy z roku ubiegłego) lub nie mniej niż o 25 proc. obrotów w miesiącu w okresie od stycznia 2020 r. w porównaniu do miesiąca poprzedniego.

Jak dowiaduje się PAP, aby zabezpieczyć miejsca pracy i dochody pracowników, przewiduje się dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych składek na ubezpieczenia społeczne przez starostę, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 w ciągu dowolnie wskazanych dwóch kolejnych miesięcy po pierwszym stycznia 2020 r.

Wyjaśniono, że dofinansowanie dla zleceniobiorców i samozatrudnionych ma wnieść 80 proc. minimalnego wynagrodzenia jeśli przychód spadł o co najmniej 15 proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca; dla osób na karcie podatkowej lub ryczałcie ewidencjonowanym, zwolnionym z VAT dofinansowanie ma wynieść 50 proc. minimalnego wynagrodzenia.

Poszerzono też krąg osób uprawnionych do dodatkowego zasiłku opiekuńczego m.in. o ubezpieczonego zwolnionego od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat.

W projekcie podwyższono też kwoty miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych. Kwotę bazową podniesiono z 1800 zł na 1950 zł.

W projekcie przewidziano też umożliwienie pracodawcom bardziej elastycznych zasad ustalania pracownikom czasu pracy i modyfikacji warunków zatrudnienia w celu zachowania miejsc pracy.(PAP)

pif/ je/

WASZE KOMENTARZE (0) + DODAJ KOMENTARZ