Projekt: Michał Mikołajczak. Fot. Bartosz Jarosz

Projekt: Michał Mikołajczak. Fot. Bartosz Jarosz

  • Autor: PAP
  • 26 marz 2020 09:42

Pakiet dot. tarczy antykryzysowej – rozwiązania zaakceptowane przez rząd

W środę pakiet rozwiązań, które mają przeciwdziałać gospodarczym skutkom pandemii koronawirusa, zaakceptował rząd. Ochrona zatrudnienia i zachowanie płynności finansowej w firmach, to główne cele pakietu projektów ustaw, które składają się na tarczę antykryzysową.

Kancelaria Premiera wskazuje, że ochrona zatrudnienia i zachowanie płynności finansowej w firmach to główne cele pakietu projektów ustaw, które składają się na tarczę antykryzysową. W środę pakiet rozwiązań, które mają przeciwdziałać gospodarczym skutkom pandemii koronawirusa zaakceptował rząd. Szacowana całkowita wartość tego pakietu to co najmniej 10 proc. PKB.

KPRM informuje, że na pakiet składają się: projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (specustawa); projekt ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców (polityka nowej szansy); projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju (PFR).

Projekty te opracowały: Ministerstwo Rozwoju; Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; Ministerstwo Finansów; ZUS; KNF; PFR; MS; MSWiA, pod nadzorem KPRM i we współpracy z innymi ministerstwami oraz instytucjami publicznymi.

Tarcza antykryzysowa przewiduje m.in.: pokrycie przez państwo składek na ZUS przez 3 miesiące dla mikrofirm, które zatrudniają do 9 pracowników, jeżeli były zgłoszone jako płatnik składek przed 1 lutego 2020 r. (chodzi o składki za wszystkich pracowników) oraz samozatrudnionych i zleceniobiorców, jeżeli prowadzili działalność przed 1 lutego 2020 r.

Ponadto, pakiet zakłada świadczenie miesięczne w kwocie do około 2 tys. zł - dla zatrudnionych na umowy zlecenia lub o dzieło oraz samozatrudnionych, a także dofinansowanie wynagrodzeń pracowników - do wysokości 40% przeciętnego miesięcznego i uelastycznienie czasu pracy - dla firm w kłopotach.

Na tarczę antykryzysową składają się także: ochrona konsumentów w zakresie nadmiernego wzrostu cen i innych nieuczciwych praktyk; czasowe zniesienie opłaty prolongacyjnej w należnościach skarbowych i ZUS-owskich; umożliwienie odliczenia od dochodu (przychodu) darowizn przekazanych na przeciwdziałanie COVID-19; korzystniejsze zasady rozliczania straty; wsparcie firm transportowych przez ARP w refinansowaniu umów leasingowych; ułatwienia dla branży turystycznej; umożliwienie sklepom - w niedziele objęte zakazem handlu - przyjmowania towaru, rozładowywania go oraz wykładania na półki.

Ponadto, pakiet przewiduje: obniżenie o 90 proc. czynszów najemców lokali i tzw. wysp w galeriach handlowych, dopóki obiekty te mają zakaz normalnego funkcjonowania; przedłużenie pozwoleń na pracę dla obcokrajowców; zwalnianie z naliczania kar umownych za - związane z epidemią - opóźnienia przy realizacji przetargów; umożliwienie gminom odstąpienia od pobierania podatku od nieruchomości od firm, które przez epidemię koronawirusa utraciły płynność finansową; przedłużenie bankowych kredytów obrotowych, w oparciu o dane finansowe na koniec 2019; gwarancje de minimis z BGK; dopłaty BGK do odsetek; fundusze płynnościowe BGK, PFR i KUKE, w tym możliwość uzyskania - przez średnie i duże firmy - z funduszu PFR Inwestycje podwyższenia kapitału lub finansowania w postaci obligacji - łącznie o wartości 6 mld zł.

WASZE KOMENTARZE (0) + DODAJ KOMENTARZ