PARP znosi bariery, czyli projekty Dostępność Plus

PARP znosi bariery, czyli projekty Dostępność Plus

  • 22 sty 2020 11:45

PARP znosi bariery, czyli projekty Dostępność Plus

Problem dostępności w mniejszym lub większym stopniu dotyka nas wszystkich: seniorów, kobiety w ciąży z małymi dziećmi, osoby niesłyszące czy niedowidzące. O tym jak dzięki działaniom rządowego programu Dostępność Plus  PARP może dofinansowywać projekty znoszące bariery będzie można dowiedzieć się już wkrótce w trakcie 4 Design Days 2020.

Szacuje się, że nawet 30 proc. społeczeństwa (za: ) może mieć trwałe lub czasowe ograniczenia w mobilności czy percepcji. Są to ludzie z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną – poruszający się przy pomocy kul i lasek ortopedycznych, balkoników i chodzików rehabilitacyjnych, protez kończyn czy wózków inwalidzkich. Osoby niesłyszące, niedowidzące, z trudnościami manualnymi i poznawczymi – które posiadają jakąś formę dysfunkcji. Ale również seniorzy, kobiety w ciąży czy rodzice z małymi dziećmi. Wszystkich ich w mniejszym lub większym stopniu dotyka problem dostępności, czyli możliwości korzystania z produktów, usług i przestrzeni w równym stopniu.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w ogłaszanych konkursach coraz częściej bierze pod uwagę takie czynniki, jak zjawisko starzenia się społeczeństwa oraz rosnące potrzeby w zakresie szeroko rozumianej dostępności. Wpisując się w działania rządowego programu Dostępność Plus, PARP oferuje dofinansowanie do projektów, które mają odpowiadać na potrzeby osób z ograniczeniami funkcjonalnymi (fizycznymi, poznawczymi). Projekty, które znoszą bariery w przestrzeni fizycznej, rzeczywistości cyfrowej, produktach czy oferowanych usługach.

Bony na dostępność

W 2019 r. odbyły się cztery rundy naboru wniosków w ramach konkursów „Bony na innowacje dla MŚP – Dostępność Plus” (podzielone na etap usługowy i na etap inwestycyjny). W tym roku PARP prowadzi nabór w kolejnych trzech rundach. W ramach etapu usługowego – mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa ubiegają się o dofinansowanie na zakup usług od jednostek badawczo-naukowych. Muszą one dotyczyć opracowania nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego, nakierowanych na zaspokojenie specyficznych potrzeb osób z ograniczeniami funkcjonalnymi.

Po zrealizowaniu usługi firmy występują o dofinansowanie na etap inwestycyjny. W tym etapie prace dotyczą wdrożenia innowacji technologicznej opracowanej dla nich przez jednostkę badawczą lub naukową. Dofinansowanie można przeznaczyć na zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do wdrożenia innowacji technologicznej opracowanej przez jednostkę naukową. Można również sfinansować zakup patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej.

Badania i design na rzecz dostępności

W ubiegłym roku PARP przeprowadziła konkurs „Design dla przedsiębiorców” oraz „Badania na rynek” – również z komponentem dostępności. W 2020 r. przedsiębiorcy ponownie będą mogli wystartować w tych konkursach. Ten dotyczący wzornictwa zostanie ogłoszony w czerwcu (nabór potrwa w okresie lipiec – wrzesień), a związany z wdrożeniem badań – w lutym (nabór rozpocznie się w marcu, a zakończy w kwietniu). Pierwszy pozwala na sfinansowanie profesjonalnego procesu projektowego na nowy lub ulepszony produkt i jego wdrożenie, a drugi na wdrożenie innowacyjnych produktów powstałych w oparciu o wyniki prac badawczo-rozwojowych.

Czytaj także: Polskie firmy meblowe muszą inwestować w dobry design

Informacje na tema wszystkich możliwości dofinansowań dla małych i średnich przedsiębiorstw będa dostępne już w dniach 6-9 lutego 2020 r. w trakcie 4 Design Days 2020. Zapraszamy na stoisko PARP (A18). Więcej informacji na stronie . Agenda 4 Design Days i rejestracja na wydarzenie na stronie  

WASZE KOMENTARZE (0) + DODAJ KOMENTARZ