Linia do lakierowania w zakładzie Pfleiderer w Grajewie. Fot. Pfleiderer

Linia do lakierowania w zakładzie Pfleiderer w Grajewie. Fot. Pfleiderer

  • Autor: mg
  • 20 marz 2017 08:51 (aktualizacja: 20 marz 2017 10:59)

Pfleiderer Group opublikował wyniki finansowe za 2016 rok

Skonsolidowane przychody netto wypracowane przez Pfleiderer Group w 2016 roku wyniosły ok. 960 mln euro i były niższe o 2,4 proc. niż w 2015 roku. Z kolei zysk brutto wypracowany w ubiegłym roku wyniósł ok. 252 mln euro i był o 3,4 proc. wyższy niż w poprzednim roku.

Pfleiderer Group opublikował wstępne skonsolidowane wyniki za 2016 rok. W minionych dwunastu miesiącach przychody ze sprzedaży netto wypracowane przez Grupę wyniosły ok. 960 mln euro. Spadek sprzedaży o 2,4% w porównaniu do 2015 roku wynika głównie z niższych cen sprzedaży oraz negatywnego wpływu różnic kursowych. Przychody ze sprzedaży netto Segmentu Zachodniego wyniosły ok. 659 mln euro, na co główny wpływ miały wyższe wolumeny sprzedaży i wzrost sprzedanych produktów wysokomarżowych. Natomiast sprzedaż netto Segmentu Wschodniego wyniosła ok. 339 mln euro i była o 9,4 proc. niższa niż w poprzednim roku. Na poziom sprzedaży w tym Segmencie negatywny wpływ miała niższa sprzedaż w zakładzie MDF Grajewo, presja cenowa w Polsce w związku z niższymi cenami surowców oraz różnice kursowe.

W 2016 roku zysk brutto Grupy Pfleiderer wyniósł ok. 252 mln euro (skorygowany o efekt alokacji ceny nabycia w wysokości ok. 29 mln euro w związku z transakcją re-IPO i zmianami struktury korporacyjnej Grupy) i był o 3,4 proc. wyższy niż w poprzednim roku. Znormalizowana EBITDA Grupy (po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych) wyniosła ok. 149 mln euro, co oznacza wzrost o 12,5 proc. w porównaniu do 2015 roku. Marża na poziomie znormalizowanej EBITDA Grupy wyniosła w 2016 r. ok 15,5 proc. przychodów wobec 13,4 proc. marży odnotowanej w 2015 roku.

Poprawa skonsolidowanych wyników została osiągnięta dzięki koncentracji na produktach z wyższą wartością dodaną, synergiom wynikającym z połączenia segmentów biznesowych Grupy oraz programu poprawy efektywności i optymalizacji w obszarze operacyjnym. Pozytywny wpływ na wyniki miały również czynniki związane z cenami surowców.

W 2016 roku z sukcesem zakończyliśmy projekt budowy „Jednego Pfleiderera”. Opublikowane właśnie wstępne skonsolidowane wyniki potwierdzają, że sytuacja finansowa Grupy jest bardzo dobra a realizowana przez nas strategia premium – zakładająca koncentrację na segmencie produktów z wyższą wartością dodaną – wpływa pozytywnie na wypracowywane rezultaty oraz marże – powiedział Michael Wolff, prezes zarządu Pfleiderer Group.

W 2016 roku Pfleiderer Group z sukcesem zakończył proces reorganizacji Grupy. W efekcie połączenia Segmentów Wschodniego i Zachodniego powstała wiodąca polska spółka, a także jeden z czołowych europejskich producentów materiałów na bazie drewna.

W 2016 roku nakłady inwestycyjne Grupy wyniosły 52 mln euro. Wdrożenie strategicznych projektów, takich jak "Czteropak inwestycyjny" (projekt "4-Pack") w Grajewie, linia do produkcji blatów kuchennych oraz projekt "Dynasteam" w Wieruszowie, linia do szlifowania płyt w największym zakładzie produkcyjnym w Neumarkt, a także poprawa efektywności operacyjnej, wpływa na stały wzrost konkurencyjności Pfleiderera.

W minionym roku zmieniona została też nazwa spółki – wcześniejszy Pfleiderer Grajewo to obecnie Pfleiderer Group – nowa nazwa odzwierciedla międzynarodowy charakter Grupy. Jednocześnie siedziba spółki została przeniesiona z Grajewa do Wrocławia. Poza tym dokonano strategicznych zmian w strukturze Grupy, które mają zwiększyć efektywność zarządzania. W 2016 roku, pierwszy raz od 2008 roku, spółka wypłaciła dywidendę. Do akcjonariuszy trafiło 64,70 mln zł, czyli 1,00 zł na każdą akcję.

W styczniu 2017 roku w trakcie targów "Bau" w Monachium zaprezentowana została jedna wspólna kolekcja „One Collection”. Program obejmuje w sumie aż 360 różnych dekorów. Koncept „Inspirations close to you” to także nowe struktury, płyty oraz blaty kuchenne. Dodatkowo, oferta Pfleiderera obejmuje również innowacje, takie jak elektrostatyczna obróbka metali czy druk cyfrowy wykonywane na indywidualne zamówienie.

WASZE KOMENTARZE (0) + DODAJ KOMENTARZ