• Autor: bm
  • 14 maj 2014 08:37 (aktualizacja: 15 maj 2014 09:11)

Pierwszy kwartał 2014 - sukces eksporterów

Najświeższe dane GUS wskazują na to, że w pierwszym kwartale 2014 roku eksport polskich towarów wzrósł w porównaniu do roku ubiegłego. Do góry skoczyły też wskaźniki dotyczące eksportu polskich mebli.

Według wstępnych danych GUS w I kwartale 2014 r. eksport towarów z Polski osiągnął poziom 39,6 mld euro i okazał się o 6,8 proc. wyższy w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. W tym czasie wartość importu do Polski wyniosła 39,3 mld euro i była o 2,6 proc. wyższa niż przed rokiem. Zdecydowanie lepsze wyniki osiągnięto w wymianie z rynkami rozwiniętymi gospodarczo, gdzie eksport wzrósł o 9,6 proc., do 33,4 mld euro, a import o 1,4 proc., do 25,4 mld euro. Dzięki temu nadwyżka obrotów z tą grupą krajów zwiększyła się o prawie 2,6 mld euro - do 8 mld euro.

Najbardziej wzrósł eksport do Unii Europejskiej – o 10,1 proc. (do ok. 30,6 mld euro). Wśród ważniejszych krajów unijnych najszybciej zwiększył się wywóz do Hiszpanii (o 27,2 proc.), Szwecji (o 19,4 proc.), Belgii (o 17,2 proc.), Węgier (o 15,2 proc.), Niemiec (o 11 proc.), Francji (o 8,4 proc.) oraz Włoch (o 8,1 proc.). Wolniej natomiast rósł wywóz na pozaunijne rynki rozwinięte (o 3,9 proc. do ok. 2,8 mld euro), w tym do USA wzrósł o 0,5 proc., Kanady o 16,1 proc. oraz RPA o 19,4 proc. Niekorzystne wyniki wśród tej grupy rynków osiągnięto w obrotach z Norwegią, gdzie eksport spadł o 5,5 proc., a import o ok. 50 proc. Sprzedaż na rynki Wspólnoty Niepodległych Państw zmniejszyła się o 7,4 proc. (do 3,1 mld euro), w tym do Rosji o 7,1 proc., a do Ukrainy o 20,6 proc. Z drugiej strony dynamicznie wzrósł wywóz do Białorusi – o 12,5 proc.

Na tle ogólnych danych dotyczących eksportu dobrze wyglądają statystyki związane z eksportem mebli.

Według oficjalnych danych wartość eksportu mebli w styczniu b.r. wyniosła 653,5 mln euro. Względem grudnia 2013 r. oznacza to wzrost o blisko 30% (!), a o 9% w porównaniu do stycznia 2013 r. Zagłębiając się w dane o wartości eksportowanych mebli z Polski, spostrzegamy, że eksport do krajów unijnych osiągnął wartość 560 mln euro, a do krajów pozaunijnych 93,5 mln euro. W porównaniu do poprzedniego miesiąca eksport do krajów Unii Europejskiej osiągnął dynamikę wzrostu na poziomie 1,32, z kolei wartość eksportu mebli do krajów poza Europą odnotowała 12-procentowy wzrost. Oznaczać to poprawę nastrojów w Unii Europejskiej. - komentuje Tomasz Wiktorski z B+R Studio. - Zatem śmiało można stwierdzić, że polskie meble znajdują co raz większe zainteresowanie na rynkach
zagranicznych. W dalszym ciągu rynki europejskie są najważniejszymi odbiorcami polskich mebli, ale jednocześnie popularność ekspansji na rynki pozaunijne relatywnie wzrasta.

WASZE KOMENTARZE (0) + DODAJ KOMENTARZ