• Autor: Beata Michalik
  • 27 gru 2013 18:01

Polak kupuje meble

Polski rynek meblowy, chociaż płytki, ma podstawy do tego, aby zdecydowanie rozrastać się w najbliższych latach – napisano we wstępie do raportu „Polaków wydatki na meble”, który powstał na zlecenie Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli.

Polski rynek meblowy, chociaż płytki, ma podstawy do tego, aby zdecydowanie rozrastać się w najbliższych latach – napisano we wstępie do raportu „Polaków wydatki na meble”, który powstał na zlecenie Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli.

Raport powstał na podstawie badań przeprowadzonych przez Studio Tomasz Wiktorski, z inicjatywy OIGPM. Jest to pierwsze opracowanie, które pozwala poznać preferencje zakupowe społeczeństwa polskiego. Po raz pierwszy podjęto próbę oszacowania wartości krajowego rynku mebli – badając klientów zaliczanych do poszczególnych grup społeczno-ekonomicznych. Czym kierować się podejmując strategiczne decyzje dotyczące planów produkcyjnych, marketingowych, sprzedażowych na kolejny rok? Ile wydaje na meble grupa docelowa? Ile na meble wydają rolnicy, emeryci czy pracownicy stanowisk robotniczych? Jak prognozowane na rok 2011 wartości wskaźników makroekonomicznych wpłyną na „konsumpcję” mebli? Czy podwyżka podatku VAT i oczekiwane umocnienie złotówki będą mieć wpływ na handel meblami? Na te i inne pytania można znaleźć odpowiedź w raporcie pt. „Polaków wydatki na meble”.

Oceniamy sytuację materialną

Na początek dokonano w raporcie oceny możliwości materialnych poszczególnych grup społecznych w Polsce, zarówno ze strony przeciętnych znanych dochodów, jak i od strony samych zainteresowanych, którzy subiektywnie oceniali swoja sytuację materialną.

Z obliczeń dokonanych na potrzeby raportu wynika, że na koniec 2009 roku szacunkowa liczba ludności w Polsce wyniosła 38 mln 170 tys. Przeciętna liczba osób zamieszkujących jedno gospodarstwo domowe wyniosła 2,96, a więc liczba gospodarstw domowych to około 12 mln 895 tys. Z tej liczby blisko 24% gospodarstw ocenia swoją sytuację jako dobrą lub bardzo dobrą. 20% - przeciwnie, jako złą lub bardzo złą. Rozpatrując poszczególne grupy społeczno-ekonomiczne odpowiedzi kształtują się jednak trochę inaczej. W ocenach pozytywnych (sytuacja materialna dobra i bardzo dobra) przodują pracujący na własny rachunek (blisko 48% wskazań) oraz pracownicy zatrudnieni na stanowiskach nierobotniczych (40% wskazań). Dużą liczbę negatywnych odpowiedzi obserwuje się natomiast w przypadku rencistów (ponad 40%) i emerytów (ponad 22%). Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono, że 40% mebli sprzedawanych w Polsce trafia na rynki tylko trzech województw: dolnośląskiego, mazowieckiego i śląskiego. Natomiast województwa: podlaskie, lubuskie i opolskie to regiony, gdzie na meble wydaje się najmniej.

Raport „Polaków wydatki na meble” opisuje potencjał poszczególnych grup społecznych pod kątem ich wydatków na meble, potencjał regionów, a także trendy w wydatkach. Wnioski wyciągnięto tu na podstawie badań i szacunków własnych autorów raportu, a także danych GUS oraz Eurostat, uzupełnionych komentarzem eksperckim.

WASZE KOMENTARZE (0) + DODAJ KOMENTARZ