Fot. Shutterstock

Fot. Shutterstock

  • Autor: Beata Michalik
  • 01 marz 2017 10:02 (aktualizacja: 02 marz 2017 10:44)

Polskie meblarstwo ma się dobrze - zobacz aktualne dane!

W ostatnich latach polski przemysł meblarski awansował z 10. miejsca na pozycję 6. na świecie w produkcji mebli w ujęciu wartościowym. "Branża ma się dobrze, a nawet bardzo dobrze" - podsumował Jan Szynaka, prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli podczas konferencji 27 lutego.

Na spotkaniu OIGPM z przedstawicielami mediów i gośćmi z branży meblarskiej "powiało" optymizmem. Przytoczone dane statystyczne i obserwacje członków Izby dają podstawy do tego, by o polskim meblarstwie myśleć jako o perspektywicznej i rozwojowej gałęzi przemysłu. Co nie znaczy bynajmniej, że nie ma w tym segmencie gospodarki problemów i wyzwań, z którymi meblarze będą musieli się zmierzyć.

Produkcja mebli w Polsce jest istotną częścią gospodarki. Od ponad 25 lat obserwujemy dynamiczny rozwój produkcji mebli w Polsce. Wartość produkcji mebli w 2016 roku według szacunków osiągnęła poziom 42,45 mld zł (łącznie z firmami mikro), co oznacza wzrost o 8 proc. wobec 2015 r. i jednocześnie stanowi kolejny rekord.

Polskie meblarstwo to dziś ponad 25 tysięcy zarejestrowanych podmiotów (25 833 podmiotów1),
z czego ponad 22 tysiące to firmy mikro, blisko 1 500 to firmy małe, około 330 to firmy średnie i 89 to firmy duże (stan na koniec III kw. 2016 roku). Według danych GUS łączna liczba zatrudnionych w branży meblarskiej na koniec listopada 2016 wyniosła 151 tys. osób. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego zatrudnienie zwiększyło się o ponad 9 tys. etatów (142 tys. – listopad 2015).

Polski przemysł meblarski należy do ścisłego grona liderów produkcji mebli na świecie. Oficjalne dane statystyczne zbierane z poszczególnych państw wskazują, że w ostatnich latach Polska awansowała z 10 miejsca na pozycję 6 na świecie w produkcji mebli w ujęciu wartościowym.

Na podium rankingu znajdują się Chiny z produkcją mebli o wartości blisko 160 mld euro. II miejsce zajęły Stany Zjednoczone z rezultatem powyżej 35 mld euro. Z kolei dwa następne miejsca wśród dziesięciu najważniejszych producentów mebli należą do krajów europejskich: Niemcy (16,9 mld euro) oraz Włochy (15 mld euro). Następne 5 i 6 miejsce należą do Indii i Polski z wynikiem odpowiednio 11,4 mld euro i 9,2 mld euro. W 2014 r. Japonia spadła z miejsca 6 na 7 z wynikiem 7,7 mld euro. Do Top 10 producentów mebli na świecie dołączyła w 2014 r. Wielka Brytania zajmując ósme miejsce
w rankingu. Wielka Brytania w tym czasie wyprodukowała meble o wartości 7,3 mld euro.

O znaczeniu polskiej branży meblarskiej w kontekście światowym mówi również wysokie miejsce w rankingu wartości (9,99 mld USD ) i wolumenu (3,29 mln ton) eksportowanych mebli w 2015 r. Wypracowane wyniki plasują Polskę na 4. i 2. miejscu odpowiednio w ujęciu wartościowym i wolumenu eksportowanych mebli. Według danych ONZ pod względem wartościowym w eksporcie Polskę w 2015 r. wyprzedziły Chiny (61,47 mld USD), Niemcy (12,23 mld USD) i Włochy (10,63 mld USD).

Meble to czwarta największa grupa towarów eksportowanych z Polski, a zarazem meble to najważniejsza grupa pod względem salda w obrotach zagranicznych w 2016 r., które wyniosło +34,6 mld złotych. Zgodnie z danymi Eurostatu eksport mebli z Polski w 2015 roku zwiększył się o 10 pkt. proc. i wyniósł 8,812 mld euro. Według szacunków w 2016 r. wartość eksportowanych mebli będzie kolejny raz rekordowa i wyniesie 9,56 mld euro. Wzrostowi eksportu towarzyszył także wzrost importu, który w 2015 roku zwiększył się o 15 proc. do 1,5 mld euro.  

 

 

WASZE KOMENTARZE (0) + DODAJ KOMENTARZ