• Autor: Redakcja
  • 27 gru 2013 18:01

Polskie meble w marketingu narodowym

27 stycznia 2010 w Warszawie Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli zorganizowała konferencję pt. „Polskie Meble w marketingu narodowym”.

Marek Adamowicz, dyrektor OIGPM i Jacek Twaróg, prezes Izby, zwrócili uwagę, że idea marketingu narodowego może być wykreowana i zrealizowana jedynie w ramach szerokiego partnerstwa publiczno-prywatnego, a kreowanie marki narodowej to proces wielopłaszczyznowy.

Działania marketingowe powinny być skoordynowane i skoncentrowane m.in. wokół takich zagadnień, jak: markowy eksport, inwestycje zagraniczne, dyplomacja publiczna. Motywem przewodnim kampanii promującej Polskę powinny być przykłady dobrych polskich firm (w tym producentów mebli), które produkują towary i usługi najwyższej jakości.

Doświadczenie innych krajów mówi, że branża nie może sama wypromować swoich produktów. Służyć ma temu partnerstwo prywatno-publiczne. Marketing narodowy to właśnie program wypromowania marek polskich we współpracy z instytucjami rządowymi i samorządowymi, który – oprócz promocji wizerunku narodowego – musi zająć się też promowaniem narodowych specjalności.

Przedstawiciele Izby przypomnieli także, że po raz pierwszy przemysł meblarski ma szansę otrzymać znaczące wsparcie rządowe na promocję na rynkach międzynarodowych. Na programy branżowe przeznaczone będzie łącznie ok. 215 mln zł. Wsparciem objętych zostanie do 15 branż. OIGPM wśród działań promocyjnych adresowanych do polskich producentów mebli wymienia m.in. organizowanie polskich ekspozycji w trakcie najważniejszych targów meblowych (np. w Mediolanie, Kolonii, Paryżu, Walencji, Birmingham, Poznaniu), koncentrację działań na grupach zakupowych i handlowych oraz mediach (organizacja misji wyjazdowych i przyjazdowych m.in. na targi „Meble Polska” w Poznaniu), organizację ogólnoświatowej konferencji na temat przyszłości meblarstwa w Europie i na świecie, przygotowanie badań i analiz na temat potencjału popytowego krajów docelowych (wraz z analizą kanałów dystrybucji na wybranych rynkach), przygotowanie analiz otwartości wybranych rynków zagranicznych na inwestycje w dziedzinie meblarstwa oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej na rynkach docelowych.

WASZE KOMENTARZE (0) + DODAJ KOMENTARZ