Siedziba firmy Forte w Ostrowi Mazowieckiej. Fot. Archiwum

Siedziba firmy Forte w Ostrowi Mazowieckiej. Fot. Archiwum

  • Autor: mg
  • 29 sty 2019 12:18 (aktualizacja: 31 sty 2019 07:50)

Poprawa wyników Forte w IV kwartale 2018 roku

W IV kwartale 2018 roku Forte miało wyższe przychody ze sprzedaży niż w analogicznym okresie roku 2017.

Zgodnie ze wstępnymi wyliczeniami, przybliżona wartość skonsolidowanych przychodów ze
sprzedaży Grupy Kapitałowej Forte w IV kwartale 2018 roku wyniosła 297 mln zł (w tym 15 mln zł ze
sprzedaży płyty wiórowej) w stosunku do 292 mln zł w analogicznym okresie roku 2017.

W skali dwunastu miesięcy 2018 roku szacunkowa wartość skonsolidowanych obrotów wyniosła 1.107 mln zł (w tym 29 mln zł ze sprzedaży płyty wiórowej) w porównaniu do 1.096 mln zł osiągniętych w ciągu dwunastu miesięcy 2017 roku.

Szacunkowa wysokość skonsolidowanego wyniku EBIT Grupy Kapitałowej za IV kwartał 2018 roku wyniosła 19,4 mln zł w porównaniu do 18 mln zł w IV kwartale roku 2017. W skali dwunastu miesięcy 2018 roku szacunkowa wartość wyniku EBIT wyniosła 72,9 mln zł w porównaniu do 98,6 mln zł osiągniętych w analogicznym okresie roku 2017.

Szacunkowa wysokość skonsolidowanego wyniku EBITDA Grupy Kapitałowej za IV kwartał 2018 roku wyniosła 32,9 mln zł w porównaniu do 25,4 mln zł w IV kwartale 2017 roku. W skali czterech kwartałów 2018 roku szacunkowa wartość wyniku EBITDA wyniosła 118,2 mln zł w porównaniu do 125,6 mln zł osiągniętych w takim samym okresie roku 2017.

Zarząd spółki informuje, że podane powyżej wyniki finansowe mają charakter szacunkowy i mogą różnić się od danych ostatecznych, które zostaną zaprezentowane w raporcie okresowym za 2018 rok.

Komentując przedstawione wyniki, zarząd Forte informuje, że pomimo wciąż niezadowalającego poziomu sprzedaży w październiku 2018 roku obroty na podstawowej działalności, tj. produkcja i sprzedaż mebli w IV kwartale 2018 roku, były tylko o 3,5% niższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Jednocześnie, dzięki stopniowej stabilizacji produkcji płyty wiórowej w spółce Tanne, udało się zwiększyć sprzedaż nadwyżek produkcyjnych płyty (powyżej własnych potrzeb Forte) do poziomu 15 mln zł w samym IV kwartale 2018 r.oku. Należy jednak zaznaczyć, że - ze względu na utrzymujące się niskie ceny na rynku płyty surowej - spółka wciąż jeszcze nie osiąga na tych produktach istotnej marży.

WASZE KOMENTARZE (0) + DODAJ KOMENTARZ