• Autor: bm
  • 27 gru 2013 18:01

Problem surowca wciąż aktualny

Walne Zebranie Stowarzyszenia Producentów Płyt Drewnopochodnych w Polsce odbyło się 24 września w Szczyrku. Oprócz spraw organizacyjnych poruszono na nim wiele istotnych dla tej branży problemów.

Niestabilne, wciąż zmieniające się i nadal niekorzystne dla przemysłu zasady sprzedaży drewna, dyktowane przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe; prawne aspekty dotyczące spalania odpadów powstających przy produkcji i przetwarzaniu płyt drewnopochodnych; konkurencja surowcowa ze strony sektora energetyki – to najważniejsze tematy, jakie omawiano podczas XXXVII Walnego Zebrania SPPD. Spotkaniu przewodniczył Prezydent Stowarzyszenia, prezes firmy Sklejka Multi, Tadeusz Kosień.

Prezydent SPPD wraz z sekretarzem Stowarzyszenia Marią Antonim Hikiertem przedstawili zebranym szczegóły prac, jakie Zarząd podejmował w tym roku w sprawie zasad sprzedaży drewna. Przedstawiciele zarządu byli członkami międzyresortowego zespołu, który powstał z inicjatywy Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego. Zespół miał za zadanie rozwiązać ten trudny dla przemysłu drzewnego problem. Niestety, wprowadzone na 2011 r. zasady nadal nie satysfakcjonują branży płyt. Niezależnie od tego, wspólnie z branżą celulozy i papieru podjęto próby uzyskania dla dużych fabryk przywileju umów wieloletnich. Trudno bowiem w takich przedsiębiorstwach podejmować kosztowne inwestycje, nie mając żadnych gwarancji surowcowych.

Podczas dyskusji padł wniosek, aby w sprawie zasad sprzedaży drewna, a także innych nurtujących branżę tematów, prowadzić lobbing z udziałem profesjonalistów. Jednym z tych tematów jest narastający problem ze spalaniem odpadów powstających przy produkcji płyt drewnopochodnych i przy ich dalszym przetwarzaniu. Dotyczy on nie tylko branży płyt drewnopochodnych, ale również meblarstwa, stąd pomysł, aby zainteresować tym tematem największe fabryki mebli. Podczas Walnego Zebrania omówiono też istotną dla sektora sklejki sprawę ujęcia polskiej sklejki w europejskich normach dotyczących jej zastosowań do celów konstrukcyjnych.

WASZE KOMENTARZE (0) + DODAJ KOMENTARZ