• Autor:
  • 27 gru 2013 18:01 (aktualizacja: 28 paź 2008 00:00)

Proekologiczny Silecol

W Silekolu podjęto w ostatnich latach działania, służące ograniczeniu emisji zanieczyszczeń i ograniczeniu zużycia surowców naturalnych.

Najbardziej znaczące z nich to:
- Wykorzystanie gazów odpadowych z produkcji formaliny do wytwarzania pary grzewczej. Pozwoliło to uniezależnić Spółkę od zewnętrznych źródeł ciepła oraz umożliwiło zmniejszenie ilości spalanego węgla, przez co zmniejszyła się emisja ditlenku węgla, tlenków siarki i azotu oraz zmniejszyła się ilości wytworzonego popiołu.
- Zmiana sposobu zagospodarowania wód odpadowych, powstających w produkcji żywic klejowych. Wody te poddaje się destylacji w celu odzyskania metanolu. Uprzednio realizowano ten proces na oddzielnej instalacji, zużywając duże ilości energii i wytwarzając duże ilości ścieków wymagających dalszego oczyszczania. Obecnie proces przeniesiono na instalację formaliny. W procesie wykorzystuje się parę produkowaną na miejscu, a uzyskane produkty są zużywane bezpośrednio w produkcji formaliny.
- Zwiększenie stężenia formaliny pozwoliło zmniejszyć znacząco zużycie pary grzewczej stosowanej do ogrzewania żywicy i odparowywania wód poklejonych.
- Wykorzystanie części odpadów do produkcji tzw. paliw alternatywnych.

Silekol planuje już kolejne kroki zmierzające do maksymalnego ograniczenia emisji zanieczyszczeń. Priorytetowe kierunki rozwoju to: ograniczenie ilości ścieków do niezbędnego minimum, zminimalizowanie odpadów, szczególnie przez rezygnację ze stosowania opakowań jednostkowych, ograniczenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery - budowa dodatkowych absorberów, zawracanie odpadowych substancji do procesu, maksymalne wykorzystanie odpadowego ciepła procesów chemicznych, kontynuowanie rozwoju jakości żywic klejowych w kierunku dalszego zminimalizowania emisji formaldehydu z wyrobów.
Od 2006 r. Silekol wchodzi w skład międzynarodowego koncernu Pfleiderer. Spółka powstała na bazie instalacji formaliny i żywic klejowych Zakładów Azotowych Kędzierzyn. Głównymi produktami spółki są formalina, żywice mocznikowo-formaldehydowe oraz utwardzacze do tych żywic.

WASZE KOMENTARZE (0) + DODAJ KOMENTARZ