Program gwarancji faktoringowych od BGK. Innowacyjne rozwiązanie dla firm dotkniętych skutkami COVID-19. Fot. mat. prasowe

Program gwarancji faktoringowych od BGK. Innowacyjne rozwiązanie dla firm dotkniętych skutkami COVID-19. Fot. mat. prasowe

  • Autor: Redakcja Biznesmeblowy.pl
  • 04 lis 2020 10:55

Program gwarancji faktoringowych od BGK. Innowacyjne rozwiązanie dla firm dotkniętych skutkami COVID-19

Program gwarancji faktoringowych to unikalne na skalę europejską rozwiązanie stworzone przez Bank Gospodarstwa Krajowego przy współpracy z Polskim Związkiem Faktorów. Jego głównym celem jest poprawa dostępu firm do finansowania bez konieczności zwiększania przez nie zadłużenia.

Pandemia COVID-19 zachwiała płynnością finansową wielu przedsiębiorstw, stawiając ich przyszłość pod dużym znakiem zapytania.

Czym jest program gwarancji spłat limitów faktoringowych?
Program stanowi jeden z elementów pakietu pomocowego BGK. W przeciwieństwie do tradycyjnej formuły faktoringu, w przypadku gwarancji ryzyko limitów faktoringowych jest podzielone pomiędzy faktorów, a BGK. Gwarancje, do łącznej wartości 11,5 mld zł, udzielane są z Funduszu Gwarancji Płynnościowych (FGP).

Gwarancja zabezpiecza maksymalnie 80 proc. wartości limitu, a jej wysokość może wynieść aż 200 mln zł, co oznacza, że kwota limitu faktoringowego to nawet 250 mln zł. Gwarancjami mogą zostać objęte faktury wystawione po 1 marca 2020 r.

Program gwarancji spłaty limitów faktoringowych — dla kogo?
Z programu gwarancji faktoringowych mogą skorzystać firmy z sektora MŚP i duże przedsiębiorstwa. Usługa jest dostępna dla przedsiębiorstw działających w każdej branży, poza instytucjami finansowymi korzystającymi z faktoringu.

Korzyści z programu
Programu gwarancji spłat limitów faktoringowych niesie ze sobą szereg korzyści dla przedsiębiorców. Najważniejsze to:
• poprawa płynności finansowej;
• atrakcyjne warunki finansowania: niższe koszty, wyższe limity i dłuższe okresy finansowania.
• łatwiejszy dostęp do usług faktoringu, zwłaszcza dla firm w trudnej sytuacji finansowej;
Jak uzyskać gwarancję?

Wszystkie formalności związane z przyznaniem gwarancji realizowane są w jednym miejscu, tj. u faktora. Wnioski można składać do 31 grudnia 2020 roku. Obecnie BGK współpracuje z 14 faktorami:
1. Alior Bank S.A.
2. Bank Millennium S.A.
3. Bank Ochrony Środowiska S.A.
4. Bank Pekao S.A.
5. Bibby Financial Services Sp. z o.o.
6. BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o.
7. DNB Bank Polska S.A.
8. ING Commercial Finance Polska S.A
9. KUKE Finance S.A.
10. mFaktoring S.A.
11. Pekao Faktoring Sp. z o.o
12. PKO Faktoring S.A.
13. PragmaGo S.A.
14. Santander Factoring sp. z o.o.

Inne gwarancje BGK
Aby wesprzeć firmy działające w warunkach pandemii COVID-19, Bank Gospodarstwa Krajowego oferuje przedsiębiorcom, korzystanie nie tylko z programu gwarancji spłat limitów faktoringowych, ale także z: gwarancji de minimis, gwarancji z Funduszu Gwarancji Płynnościowych, gwarancji Biznesmax z dotacją, czy gwarancji spłaty kredytu z Funduszu Gwarancji Rolnych.

Gwarancje de minimis
Głównym celem gwarancji de minimis jest poprawa dostępu do finansowania dla firm z sektora MŚP i zapewnienie im oferty powszechnie dostępnych gwarancji spłat kredytów, które wspierają rozwój przedsiębiorstw. Z programu mogą korzystać mikroprzedsiębiorcy oraz małe i średnie firmy.
Zakres gwarancji obejmuje ażdo 80 proc. kwoty kredytu, a maksymalny okres trwania — do 39 miesięcy. Gwarancje obecnie udzielane są bez opłaty.

Gwarancje z Funduszu Gwarancji Płynnościowych
Gwarancja z Funduszu Gwarancji Płynnościowych zabezpiecza spłatę kredytu udzielonego na zapewnienie płynności finansowej i obejmuje niespłaconą kwotę kapitału kredytu.
Z programu mogą skorzystać średnie i duże firmy, które maja kredyty w złotówkach lub obcej walucie. Zabezpieczeniem gwarancji jest weksel własny kredytobiorcy.

WASZE KOMENTARZE (0) + DODAJ KOMENTARZ