Fot. Shutterstock

Fot. Shutterstock

  • Autor: mg
  • 09 kwi 2017 13:27 (aktualizacja: 10 kwi 2017 09:45)

Program wspierający polskich meblarzy

Meblarstwo znalazło się w gronie 12 branż, które mogą korzystać z branżowego programu promocji, który będzie realizowany w latach 2017-2019. Przez 3 lata program będzie realizowany na 5 rynkach uznanych za perspektywiczne. Są to: Algieria, Indie, Iran, Meksyk i Wietnam.

Za rynki perspektywiczne uznane zostały Algieria, Indie, Iran, Meksyk i Wietnam. Dla każdego z nich przygotowany zostanie specjalny program promocji oraz narzędzia służące zwiększeniu eksportu na danym rynku.

Każdy z programów składa się z dwóch części. Pierwsza obejmuje działania promocyjne dla przedsiębiorców. Na udział w tej części właściciele firm mogą otrzymać dofinansowanie w ramach poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand”.

Druga część to działania promujące istotę wybranych branż oraz polską gospodarkę. Są to m.in. misje przyjazdowe kontrahentów, artykuły sponsorowane w prasie czy działania informacyjno-promocyjne na danym rynku.

Dzięki programom promocji polscy przedsiębiorcy otrzymają narzędzia do ekspansji na rynki pozaunijne, często odległe, kosztowne, ale posiadające duży potencjał importowy.

Celem programu Go to Brand (poddziałanie 3.3.3 Programu Inteligentny Rozwój - POIR) jest internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw oraz wzrost innowacyjności naszej gospodarki.

Polskie marki produktowe promowane są poprzez Markę Polskiej Gospodarki przy zaangażowaniu przedsiębiorstw:

- posiadających innowacyjny produkt/usługę (markę produktową, która ma szansę stać się marką globalną, rozpoznawalną na rynkach zagranicznych);
- prowadzących działalność eksportową, samodzielną działalność badawczo-rozwojową lub które zakupiły/wdrożyły odpowiednie rozwiązania innowacyjne.

Wsparcie w ramach projektu wynosi ok. 100 mln euro. Mogą je otrzymać mikro-, mali i średni przedsiębiorcy uczestniczący w programach promocji.

Poziom dofinansowania wynosi:

- do 50 proc. pomoc publiczna,
- do 85 proc. pomoc de minimis.

Wnioski o dofinansowanie przyjmuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Przy rozdzielaniu funduszy priorytetowo traktowane będą firmy wprowadzające innowację produktową lub procesową.

WASZE KOMENTARZE (0) + DODAJ KOMENTARZ