Fot. Archiwum

Fot. Archiwum

  • Autor: bm
  • 05 lip 2017 12:11 (aktualizacja: 06 lip 2017 12:13)

Przemysł drzewny i meblarski - inwestycje w strefie ekonomicznej

18 zezwoleń na inwestycje, w tym aż pięć związanych z branżą drzewną i meblarską - to liczby podsumowujące pierwsze półrocze 2017 w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Jest to jedna z tych stref ekonomicznych w Polsce, dla których meblarstwo i przetwórstwo drewna są kluczowymi segmentami działalności.

CZYTAJ TEŻ: Paged realizuje kolejne inwestycje w strefie ekonomicznej

W pierwszym półroczu 2017 r. Zarząd W-M SSE S.A. wydał osiemnaście zezwoleń na rozpoczęcie działalności na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Z tymi zezwoleniami związane są nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 1 392 903 000 zł. Firmy, które rozpoczęły już lub planują realizować swoje projekty na tych terenach, zadeklarowały łącznie zatrudnienie minimum 1043 nowych pracowników, a także – utrzymanie 4154 miejsc pracy.

Średnia roczna wartość deklarowanych nakładów inwestycyjnych w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej na przestrzeni lat 1997-2016 wynosi 270 494 514 zł. W ciągu pierwszego półrocza 2017 r. osiągnięta została więc wartość przekraczająca deklarowane nakłady inwestycyjne z ponad pięciu wcześniejszych lat funkcjonowania (1 392 903 000 zł / 270 494 514 zł).

Wśród inwestycji związanych z meblarstwem są:

Warmińsko Mazurski Klaster Meblowy. Planowana inwestycja zlokalizowana będzie w Smolnikach w Gminie Iława i polega na zwiększeniu mocy produkcyjnych zakładu. Planowany jest zakup i montaż nowoczesnych, sterowanych numerycznie maszyn do obróbki małych i wąskich elementów mebli, co znacząco zwiększy wydajność procesu technologicznego. W ramach inwestycji, na terenie Strefy poniesione zostaną nakłady inwestycyjne w wysokości 4 000 000 zł oraz zatrudnionych zostanie co najmniej 175 nowych pracowników. Planowane zakończenie inwestycji to 30.06.2019 r.

Horizont Project Development. Projekt dotyczy budowy od podstaw dużego zakładu przetwórstwa drewna o łącznej powierzchni ok. 170 000 m2, w którym oprócz płyt wiórowych i melaminowanych produkowane będą panele podłogowe i różnego rodzaju meble. Fabryka powstanie na obszarze 84 ha. Dzięki inwestycji w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej poniesione zostaną nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 789 060 000 zł i zatrudnionych zostanie minimum 300 pracowników.

AMK Workstyle. W ramach inwestycji planowany jest zakup kolejnej linii produkcyjnej do wytwarzania włókniny puszystej. Wartość projektu będącego przedmiotem Zezwolenia to 1 300 000 złotych. Realizacja inwestycji pozwoli firmie na produkcję różnych gramatur włókniny oraz obsługę większej liczby zamówień. Zezwolenie dotyczy działek w Bartoszycach o powierzchni 0,43 hektara.

- Paged-Sklejka. W ramach projektu poniesione zostaną nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 10 500 000 złotych, a firma osiągnie łączny stan zatrudnienia w wysokości minimum 632 pracowników. Na nieruchomości gruntowej o powierzchni 2,46 hektarów powstaną m.in.: nowoczesne powierzchnie magazynowe, platformy przeładunkowe, powierzchnie biurowe, infrastruktura informatyczna, parkingi i place manewrowe.

- Sklejka-Pisz. Inwestycja będzie polegała na rozbudowie istniejącego zakładu przetwórstwa drewna w celu zwiększenia zdolności produkcyjnych oraz dywersyfikacji działalności gospodarczej firmy. Projekt przewiduje budowę nowej hali produkcyjnej i jej wyposażenie w nowe linie technologiczne. Nakłady inwestycyjne wyniosą co najmniej 110 000 000 zł. Utworzonych zostanie minimum 35 nowych miejsc pracy, a stan zatrudnienia w zakładzie osiągnie poziom 803 pracowników. Inwestycja będzie realizowana na działkach o powierzchni 21,8152 ha.

Na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej funkcjonuje wiele przedsiębiorstw z sektora drzewnego. Działają tutaj takie firmy jak: Fabryka Mebli Szynaka, Wójcik Fabryka Mebli, IKEA Industry Poland, DFM, Fabryka Mebli Taranko Aleksander Taranko, Nova Mazur Design, Telmex, Mazurskie Meble „Szynaka – Interline”, Żuławska Fabryka Mebli, PMW Wojciech Mielczarek, Warmińsko Mazurski Klaster Meblowy.

 

WASZE KOMENTARZE (0) + DODAJ KOMENTARZ