Projekt Katarzyna Walawska. Fot. Bartosz Jarosz

Projekt Katarzyna Walawska. Fot. Bartosz Jarosz

  • Autor: PAP
  • 05 marz 2020 12:28

Raport: coraz więcej kobiet w zarządach i radach nadzorczych firm w Polsce

Rośnie odsetek kobiet wchodzących w skład zarządów i rad nadzorczych firm działających w Polsce - wynika z raportu firmy doradczej Deloitte. W 2019 r. wynosił on 15,8 proc., czyli o 0,6 proc. więcej niż dwa lata wcześniej.

"Pozytywne tendencje najwyraźniej widać w największych spółkach giełdowych" - wskazali autorzy szóstej edycji raportu "Women in the Boardroom: A Global Perspective". Dodano, że kobiety przewodniczą ok. 9 proc. rad nadzorczych w Polsce.

W przypadku największych spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie odsetek kobiet stojących na ich czele jest wyższy - podkreślono w czwartkowym komunikacie. "Kobiety zajmują 23 proc. miejsc w ich radach nadzorczych, co oznacza wzrost o 4 proc. w porównaniu z wynikami badania sprzed dwóch lat i piastują funkcję przewodniczącej rady w 29 proc. tych organizacji (spadek o 1 proc.)" - czytamy.

Według raportu najlepszym wynikiem, jeżeli chodzi o udział kobiet w radach nadzorczych, mogą pochwalić się Niemcy. W 2019 roku po raz pierwszy odsetek ten przekroczył 30 proc. Z kolei w Austrii procentowy udział kobiet w radach nadzorczych spółek giełdowych objętych parytetem wynosi 27,5 proc. Eksperci podkreślili, że w organizacjach niespełniających tego wymagania wynik jest ponad dwukrotnie niższy (13 proc.).

"W największych spółkach na rynku austriackim należących do ATX20, czyli najważniejszego indeksu Wiedeńskiej Giełdy Papierów Wartościowych, udział procentowy kobiet w radach nadzorczych wynosi 27,7 proc, czyli jest zbliżony do polskiego wyniku. W Czechach panie stanowią 15,2 proc. członków rad" - wskazali.

Jak przypomnieli autorzy raportu, w 2013 roku Ministerstwo Skarbu Państwa zarekomendowało spółkom częściowo należącym do Skarbu Państwa, aby przy wyborze członków rad nadzorczych uwzględniały postulat zróżnicowania płci. Dodali, że dotąd praktyki zalecane w Kodeksie zastosowała zaledwie jedna czwarta spółek giełdowych. "Dla porównania w Norwegii i Francji zostały przyjęte normy gwarantujące kobietom 40 proc. miejsc w radach nadzorczych spółek publicznych. W Belgii zaś wymagany jest udział każdej płci w zarządach firm na poziomie co najmniej jednej trzeciej" - powiedziała, cytowana w komunikacie, Dorota Snarska-Kuman z Deloitte.

Raport uwzględnia dane z 8 tys. 648 spółek z 49 krajów w regionie Azji i Pacyfiku, Ameryk oraz Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (według stanu na dzień 15 grudnia 2018 roku). Statystyki dotyczące Polski przygotowane zostały na bazie danych dla 444 spółek giełdowych według stanu na dzień 28 czerwca 2019 roku. (PAP)

autor: Magdalena Jarco

maja/ pad/

WASZE KOMENTARZE (0) + DODAJ KOMENTARZ