Fot. Shutterstock

Fot. Shutterstock

  • Autor: mg
  • 07 marz 2017 10:11 (aktualizacja: 08 marz 2017 10:14)

Rząd chce pomóc producentom mebli

Polski Fundusz Rozwoju planuje w 2017 roku podjąć szereg działań zmierzających do wzmocnienia potencjału polskiego przemysłu meblarskiego i jego aktywności na rynkach eksportowych. Będą one realizowane dzięki programowi "Polskie meble", funkcjonującemu w ramach PFR.

Obecnie Polska jest czwartym na świecie i trzecim w Europie eksporterem mebli. Działania podejmowane przez rząd mają przyczynić się do poprawy tych pozycji.

Obecnie w ramach programu "Polskie meble" przygotowywane są narzędzia, które mają pozwolić meblarzom na zwiększenie konkurencyjności na rynkach zagranicznych. Dedykowany branży meblarskiej program PFR ma m.in. ułatwić pozyskiwanie funduszy unijnych, wspierać działania eksportowe, ale też logistykę. Planowane są również działania konsolidacyjne.

Powstała w 2016 roku Grupa PFR uruchomiła zintegrowane centrum informacji i obsługi dla przedsiębiorców, samorządów i instytucji zainteresowanych instrumentami rozwoju. Jest to element realizacji Strategii dla Odpowiedzialnego Rozwoju, która przewiduje integrację polskich instytucji rozwojowych poprzez stworzenie silnego centrum kompetencyjnego oraz wzmocnienie ich zdolności finansowania projektów kluczowych dla polskiej gospodarki.

Integrując działalność m.in. Agencji Rozwoju Przemysłu, Banku Gospodarstwa Krajowego, Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Grupa PFR zapewnia lepszą koordynację programów rozwojowych na bazie jednolitej strategii i zintegrowanych kanałów kontaktu z przedsiębiorcami, samorządami i klientami indywidualnymi.

Wartość nowoczesnych instrumentów finansowania eksportu, jakie udostępni PFR w postaci gwarancji, ubezpieczeń i kredytów eksportowych oraz inwestycji funduszu ekspansji zagranicznej, wynosi 60 mld zł.

WASZE KOMENTARZE (0) + DODAJ KOMENTARZ