Fot. Domoteka

Fot. Domoteka

  • Autor: PAP
  • 03 lut 2020 11:48

Rzecznik MŚP chce korzystnych dla drobnych firm zmian w przepisach o VAT

Rzecznik MŚP proponuje korzystne dla drobnych przedsiębiorców zmiany w przepisach dot. podatku VAT - podało w poniedziałek biuro rzecznika, który ocenił, że stosowanie preferencyjnej stawki Tax Free powinno być możliwe niezależnie od wielkości obrotów firmy.

"Obecnie obowiązujące przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (...) przewidują możliwość zastosowania przez przedsiębiorców preferencyjnej stawki VAT do eksportu towarów przewożonych w bagażu osobistym podróżnych (tzw. Tax Free). Jednakże, zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy VAT, ustawodawca uzależnił możliwość jej zastosowania od osiągnięcia przez podatnika obrotów za poprzedni rok podatkowy w wysokości powyżej 400 tys. zł" - czytamy w poniedziałkowym komunikacie.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców proponuje wprowadzenie korzystnej dla drobnych przedsiębiorców zmiany w przepisach dotyczących podatku VAT. "Zgodnie z wnioskiem legislacyjnym do Ministra Finansów, zastosowanie preferencyjnej stawki Tax Free powinno być możliwe niezależnie od wielkości obrotów przedsiębiorcy" - napisano.

Jak wyjaśniono, do Rzecznika MŚP dotarły sygnały "o istotnych utrudnieniach w prowadzeniu działalności gospodarczej dla przedsiębiorców ze wschodniej Polski, którzy podnieśli, że są pozbawiani prawa do zwracania podróżnym zapłaconego podatku VAT przy zakupie towarów, które w bagażu osobistym są wywożone za granicę". W konsekwencji, jak wskazano, spadło zainteresowanie zakupami w małych sklepach po polskiej stronie granicy.

Rzecznik MŚP podkreślił, że limit obrotów rocznych powyżej 400 tys. zł został zakwestionowany przez Trybunał Sprawiedliwości UE. "W wyroku z dnia 28 lutego 2018 r., w sprawie C-307/16, a w ślad za nim przez Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 10 maja 2018 r., sygn. akt I FSK 1398/14, który wskazał, że +warunek ten, co wynika z ww. orzeczenia TSUE jest niezgodny z prawem unijnym, a w konsekwencji organy podatkowe zobowiązane są do pominięcia (odmowy zastosowania) sprzecznej z prawem unijnym normy prawa krajowego+" - czytamy.

Rzecznik MŚP zawnioskował więc do Ministra Finansów - w piśmie z dnia 15 listopada 2019 r. - o podjęcie działań mających na celu wykreślenie z ustawy o VAT progu 400 tys. zł obrotu za rok ubiegły, jako warunku uprawniającego sprzedawcę do zwrotu podróżnym naliczonego podatku od towarów i usług.

Minister Finansów, jak czytamy, przychylił się do argumentów Rzecznika MŚP (w odpowiedzi z dnia 13 stycznia 2020 r.) i zadeklarował "uwzględnienie wnioskowanej zmiany w ramach procedowanego aktualnie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (numer z wykazu UC 11)".

Rzecznik MŚP, pismem z dnia 24 stycznia 2020 r., wystąpił jednak do Ministra Finansów z dodatkowym wnioskiem o potwierdzenie, że "również w obecnym stanie prawnym interpretowanym zgodnie z ww. wyrokami TSUE i NSA", osiągnięcie przez przedsiębiorcę obrotu powyżej 400 tys. zł w roku ubiegłym nie jest konieczne, by móc zwrócić podatek VAT na rzecz podróżnego za dokonane u niego zakupy. (PAP)

autor: Magdalena Jarco

maja/ je/

WASZE KOMENTARZE (0) + DODAJ KOMENTARZ