• Autor:
  • 27 gru 2013 18:01

Swarzędzki klaster

30 lipca br. w Starostwie Powiatowym w Poznaniu podpisano list intencyjny, dotyczący utworzenia „Klastra meblarzy swarzędzkich”.

Inicjatorami powstania porozumienia rzemieślników byli m.in. powiat poznański i Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa. Do współpracy zaproszono także miasto i gminę Swarzędz, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu oraz Politechnikę Poznańską. Chęć współdziałania z klastrem zgłosił Instytut Technologii Drewna w Poznaniu.

We wrześniu br. odbyły się m.in. specjalistyczne warsztaty i szkolenia dotyczące działalności istniejących klastrów. Nowo powstający klaster meblarski skupiać będzie producentów i rzemieślników z gminy i miasta Swarzędza, zrzeszonych w Cechu Meblarzy. Zgodnie z zasadami funkcjonowania klastra przedsiębiorcy w nim zrzeszeni będą konkurować ze sobą na rynku, ale równocześnie współpracować ze sobą na obszarach, na których mogą razem osiągnąć największe korzyści: m.in. w pracach badawczo-rozwojowych, zakupach surowców czy reklamie regionu. Z integracją swarzędzkich producentów mebli duże nadzieje wiążą bezpośrednio zainteresowani oraz przedstawiciele samorządu. Przedstawiciele branży meblarskiej wyrazili nadzieję, że powołanie do życia klastra ułatwi dostęp do innowacyjnych technologii i wzornictwa – mówi Bartosz Zawieja, dyrektor Wydziału Tworzenia i Realizacji Projektów. – Dodatkowym plusem powołania klastra będzie możliwość aplikowania o środki z Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego – działanie 1.6 Rozwój sieci i kooperacji. Ewentualne pozyskanie środków z UE umożliwi zakup nowoczesnego wspólnego oprzyrządowania, co wpłynie na rozwój branży oraz spowoduje jednoczesne obniżenie kosztów produkcji. W celu realizacji dużych zamówień przedsiębiorcy zrzeszeni w klastrze będą mogli tworzyć spółki celowe. 

WASZE KOMENTARZE (0) + DODAJ KOMENTARZ