• Autor:
  • 27 gru 2013 18:01

Trudne czasy dla mebli

„Meble – trudny okres branży” – to tytuł raportu poświęconego kondycji polskiej branży meblarskiej przygotowanej przez firmę Euler Hermes, jednego ze światowych liderów w ubezpieczeniu należności.

Z raportu wynika m. in., iż firmy meblarskie zamawiają mniej komponentów niż w analogicznym okresie ub. r. Zmniejszyła się też ilość należności branży meblarskiej: branża ma mniej zamówień i więcej zapasów. Wśród przyczyn pogorszenia koniunktury najczęściej wymieniane jest umocnienie złotego. Równie istotny jest – ostatnio obserwowany – spadek dynamiki wzrostu zamówień eksportowych. Nie jest to jeszcze zjawisko masowe, ale zauważalne. Efektem może być mniejszy niż zakładany przez branżę 10% wzrost sprzedaży w tym roku.

Poza tym podstawowy surowiec branży – drewno – jest aktualnie droższy w Polsce, niż np. w Niemczech czy Czechach. Ponadto rośnie konkurencja tanich wyrobów z rynków dalekowschodnich. Trafia ona zazwyczaj do najtańszego segmentu rynku, więc polskie meble wyższej jakości powinny utrzymać lub znaleźć mimo wszystko swoje miejsce na rynku.
Wiele firm dąży do rekompensaty dla wzrostu notowań złotego i cen drewna, m.in. szukając zaopatrzenia na rynkach zagranicznych i wykorzystując waluty zarobione na eksporcie do zakupu relatywnie tańszych niż w kraju komponentów. Ponadto znaczny spadek zapotrzebowania zmusza Lasy Państwowe do zmiany zasady wyceny drewna na korzystniejszą dla odbiorców – w III kwartale spodziewane jest obniżenie cen do poziomu z ubiegłego roku. Niewykluczone są dalsze obniżki, gdyby popyt nadal utrzymywał się na niskim poziomie.  

WASZE KOMENTARZE (0) + DODAJ KOMENTARZ