Siedziba Fabryk Mebli Forte w Ostrowi Mazowieckiej. Fot. Archiwum

Siedziba Fabryk Mebli Forte w Ostrowi Mazowieckiej. Fot. Archiwum

  • Autor: mg
  • 19 wrz 2019 10:38 (aktualizacja: 20 wrz 2019 08:37)

W I półroczu 2019 roku wzrosły przychody ze sprzedaży Grupy Forte

Grupa Forte w I półroczu 2019 roku osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 575.285 tys. zł, co stanowi wzrost o 3,9% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Grupa Forte w I półroczu 2019 roku osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 575.285 tys. zł, w stosunku do 553.542 tys. zł w analogicznym okresie roku 2018 (nastąpił wzrost o 3,9 %). Marża brutto ze sprzedaży ukształtowała się na poziomie 34,1%, czyli była o 0,6 pkt. % wyższa niż przed rokiem. Spadł natomiast zysk z działalności operacyjnej - wyniósł on 32.194 tys. zł (stanowił 5,6% przychodów), w stosunku do 39.146 tys. zł (7,1% przychodów) w analogicznym okresie roku 2018. Zrealizowany zysk netto w okresie sprawozdawczym wyniósł 16.518 tys. zł (2,9% przychodów), w porównaniu z 7.604 tys. zł w pierwszym półroczu roku poprzedniego (1,4% przychodów).

Koszty sprzedaży wyniosły 130.186 tys. zł i w ujęciu liczbowym w stosunku do I półrocza 2018 roku wzrosły o 13.535 tys. zł. Obciążenie przychodów kosztami sprzedaży wzrosło do 22,6% wobec 21,1% w pierwszym półroczu roku ubiegłego. Wzrost obciążenia przychodów kosztami sprzedaży jest głównie spowodowany wzrostem stawek transportowych oraz kosztów akcji marketingowych u głównych klientów. Koszty ogólne ukształtowały się na poziomie 29.418 tys. zł wobec 28.761 tys. zł w analogicznym okresie 2018 roku. Obciążenie przychodów kosztami ogólnymi wyniosło 5,1% wobec 5,2% w okresie porównawczym.

Sprzedaż eksportowa Grupy Forte wyniosła 487,3 mln zł – 84,7 % sprzedaży ogółem (w I półroczu roku 2018 wyniosła ona 460,4 mln zł – 83,2 %). Natomiast sprzedaż na rynku polskim wyniosła 88 mln zł (15,3 %) wobec 93,2 mln zł (16,8 %) w analogicznym okresie roku 2018.

Udział procentowy sprzedaży na poszczególnych rynkach ukształtował się następująco: kraje niemieckojęzyczne 51,15% (51,7% - w I połowie 2018 roku), Europa Zachodnia i Północna - 20,96% (19,3%), Polska - 15,30% (16,8%), Europa Środkowa, Południowa i Wschodnia - 12,30% (12,2%).

W roku 2019 Grupa Forte koncentruje się przede wszystkim na zmianie struktury sprzedaży produktów, jak i dywersyfikacji rynków zbytu, co powinno skutkować pozytywnym wpływem na uzyskiwaną marżę końcową.

Do najistotniejszych czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte w I półroczu 2019 roku wyniki finansowe, można zaliczyć:

- stopniową zmianę struktury sprzedaży mebli (dotyczy zarówno produktów, rynków, jak i klientów), pozwalającą na kontynuację poprawy marżowości sprzedaży;

- istotny wzrost kosztów działalności tzn. wzrost cen energii elektrycznej (+40% r/r – wpływ około 0,9 mln/ m-c) oraz efekt podwyżek wynagrodzeń (jednostkowe wzrosty około +10%), częściowo kompensowany poprzez działania reorganizacyjne w Grupie Forte;

- ujemną rentowność na sprzedaży na rynku nadwyżek płyty surowej produkowanej przez spółkę zależną Tanne, będącą efektem trudnej sytuacji popytowej na tym rynku.

WASZE KOMENTARZE (0) + DODAJ KOMENTARZ