Fabryka firmy Malow, suwalskiego producenta mebli metalowych. Fot. Mariusz Golak

Fabryka firmy Malow, suwalskiego producenta mebli metalowych. Fot. Mariusz Golak

  • Autor: mg
  • 22 paź 2017 18:15 (aktualizacja: 23 paź 2017 12:48)

W przemyśle meblarskim wzrosły zatrudnienie i wynagrodzenia

Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, w I półroczu 2017 roku wzrosły zarówno przeciętne zatrudnienie, jak i przeciętne wynagrodzenie w firmach zajmujących się produkcją mebli. To efekt dynamicznego rozwoju przemysłu meblarskiego, notowanego od początku tego roku.

W końcu czerwca br. liczba pracujących wyniosła 9.168,5 tys. osób i była o 3,4 proc. wyższa niż przed rokiem (przed rokiem odnotowano wzrost o 2,6 proc.). Udział pracujących w sektorze prywatnym wyniósł 67,2 proc. (przed rokiem 66,4 proc.).

Z kolei przeciętne zatrudnienie w I półroczu br. wyniosło 8.706,1 tys. osób i było o 3,1 proc. wyższe niż przed rokiem (odpowiednio w ub. roku wzrost o 2,3 proc.).

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej ukształtowało się w I półroczu br. na poziomie 4.285,84 zł, tj. o 4,6 proc. wyższym niż w analogicznym okresie ub. roku. W sektorze publicznym wyniosło 4.771,47 zł (wzrost w porównaniu do analogicznego okresu ub. roku o 3,4 proc.), a w sektorze prywatnym 4.092,83 zł (wzrost o 5,7 proc.). Siła nabywcza przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej była o 2,6 proc. większa niż przed rokiem i wzrost ten był niższy niż przed rokiem (przed rokiem 4,6 proc.).

Według Głównego Urzędu Statystycznego, w okresie styczeń-czerwiec 2017 roku zatrudnienie w firmach zajmujących się produkcją mebli wyniosło 156,6 tys. osób. Stanowi to wzrost o 5,6 proc. w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. W tym samym czasie przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wzrosło o 5,1 proc. i wynosi aktualnie 3.352,76 zł.

Ciekawie prezentuje się struktura zarobków notowanych w przemyśle meblarskim. Otóż do 2.000 zł zarabia 1,4 proc. pracowników firm meblarskich. Zarobkami w przedziale 2.000-2.5000 zł może się pochwalić 11,8 proc. osób. 12,9 proc. pracowników firm meblarskich zarabia 2.500-3.000 zł, a 23,6 proc. - 3.000-3.500 zł. Najwięcej osób w firmach meblarskich (29 proc.) zarabia w przedziale 3.500-4.000 zł. Zarobki o wysokości 4.000-4.500 zł przypadają 15,8 proc. osób, a 4.500-5.5500 - 4,7 proc. Miesięczne wynagrodzenie przekraczające 5.500 zł staje się udziałem zaledwie 0,8 proc. osób. Wszystkie podane kwoty są kwotami brutto.

WASZE KOMENTARZE (0) + DODAJ KOMENTARZ