Fabryka IKEA Industry w Wielbarku to jedna z inwestycji meblarskich w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Fot. WMSSE

Fabryka IKEA Industry w Wielbarku to jedna z inwestycji meblarskich w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Fot. WMSSE

  • Autor: mg
  • 05 gru 2016 15:48 (aktualizacja: 06 gru 2016 10:45)

Warmińsko-Mazurska SSE powiększy się o 350 ha

Komitet Stały Rady Ministrów rozpatrzył pozytywnie wniosek o zmianę granic Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W praktyce oznacza to poszerzenie jej o 350 ha, a tym samym możliwość prowadzenia kolejnych inwestycji. Do zakończenia pełnej procedury została już tylko komisja prawnicza oraz podpis premiera.

Poszerzenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej otwiera nowe możliwości inwestycyjne dla wielu firm. Koszt planowanych na gruntach prywatnych inwestycji wyniesie co najmniej 1,3 mld zł. Do tej kwoty dojdą jeszcze inwestycje realizowane na gruntach publicznych, które na obecnym etapie są trudne do oszacowania. Największa planowana inwestycja to budowa fabryki austriackiej Grupy Egger. Ma ona powstać na 88 ha w Biskupcu, a deklarowane nakłady inwestycyjne wyniosą co najmniej 789 mln zł.

Inwestycje w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej są bardzo ważnym elementem rozwoju gospodarki Warmii i Mazur. Dodatkowo oznaczają tworzenie nowych miejsc pracy oraz rozbudowę lokalnej infrastruktury komunikacyjnej. Procedura wydawania zezwoleń na prowadzenie działalności w WMSSE zostanie uruchomiona pod koniec roku.

Projekt rozporządzenia dotyczy powiększenia Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomiczne o 350 hektarów. Według planów, nowe tereny WMSSE będą zlokalizowane m.in. w Bartoszycach, Morągu, Lidzbarku Warmińskim, Tyrowie koło Ostródy, Olsztynie, Mławie, Iławie, Ciechanowie, Nidzicy, Piszu, Biskupcu, Braniewie, Stawigudzie, Ornecie, Działdowie, Węgorzewie i Zalewie.

Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna zajmuje aktualnie obszar 1.057,4 ha. Zarządza nią spółka Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna, której udziałowcami są samorządy i Skarb Państwa.

W ramach Warmińsko-Mazurskiej Strefy Ekonomicznej inwestycje zrealizowało już wiele firm branży meblarskiej. Wśród nich są między innymi: DFM, Szynaka Meble, Fabryka Mebli Taranko, IKEA Industry Poland, Mazur Look International, Mazurskie Meble Szynaka Interline, Nova Mazur Design, Stolarnia Mazurska Marcin Berkowski, Telmex, Vivenge, Wójcik Fabryka Mebli, Żuławska Fabryka Mebli.

 

WASZE KOMENTARZE (0) + DODAJ KOMENTARZ