Fot. Shutterstock

Fot. Shutterstock

  • Autor:
  • 27 gru 2013 18:01

Węgierski rynek ceni polskie meble

Węgierski rynek mebli jest przyszłościowy, a – co najważniejsze – polscy dostawcy mebli w ostatnich latach wypracowali sobie na nim bardzo wysoką pozycję.

Związane ze zmianą ustroju gospodarczego załamanie gospodarcze na Węgrzech było długotrwałe (lata 1990-93) i dość głębokie (spadek PKB do poziomu 85% wartości z 1990 r.). Kolejne lata to okres marazmu gospodarczego i wzrostu utrzymującego się na poziomie niewiele wyższym od błędu statystycznego. Poziom PKB z 1990 r. Węgry osiągnęły dopiero w 1999 r. Węgierska gospodarka weszła w fazę szybszego wzrostu dopiero w 1997 roku i potrafiła go utrzymać aż do 2005 roku. W tym czasie węgierski PKB rósł rocznie o 4-5%.

Ogólna sytuacja gospodarcza

Gospodarka węgierska zaczęła wyraźnie spowalniać od II kwartału 2006 r., tak iż po raz pierwszy od kilku lat wzrost PKB nie przekroczył 4%. W kolejnych kwartałach spowolnienie było coraz bardziej widoczne. Według danych Centralnego Urzędu Statystycznego produkt krajowy brutto w I kwartale 2007 r. był wyższy niż w analogicznym okresie 2006 r. o 2,9%, a w drugim kwartale – już tylko o 1,4%. Wzrost gospodarczy hamowały wysokie stopy procentowe banku centralnego, które w październiku 2006 r. wynosiły 8%. Jak przewidywało większość analityków, na koniec 2007 r. miały jednak spaść do 7%. Drogi kredyt był utrudnieniem głównie dla małych firm. Po serii drastycznych podwyżek cen od jesieni ub.r., obejmujących wszystkie grupy towarowe i usługi, a sięgających niekiedy 70%, poziom inflacji na Węgrzech zaczął gwałtownie wzrastać osiągając apogeum w lutym 2007 r., kiedy stopa inflacyjna przekroczyła poziom dwucyfrowy. Obecnie poziom inflacji wynosi 6,4% (od września 2006 r. do września 2007 r.). Bezrobocie na Węgrzech utrzymuje się na stosunkowo niskim poziomie (7%), choć liczba bezrobotnych stale wzrasta (w marcu 2007 r. wyniosła 316 tysięcy, wobec 3.906 tys. zatrudnionych w gospodarce narodowej). Ciekawa jest struktura geograficzna bezrobocia. O ile na zachodzie kraju trudno o wykwalifikowaną siłę roboczą, o tyle na wschodzie bezrobocie w niektórych regionach wynosi kilkanaście procent. Niepokojącym zjawiskiem jest stosunkowo duży odsetek bezrobotnych w grupie wiekowej do 24 lat (aż 19,5%) i wśród absolwentów wyższych uczelni.
W 2006 r. węgierski PKB osiągnął wartość 23,757 bln forintów, co daje ok. 95 mld euro. Na jednego mieszkańca PKB wynosi 8.926 euro, a liczone według parytetu siły nabywczej 15.329 euro (szacunek KSH).

W pierwszej połowie br. nastąpił spadek realnych płac w gospodarce narodowej o 6,4%, a przeciętne wynagrodzenie netto utrzymało się na poziomie 111 tys. forintów (ok. 459 euro). Spadek realnych wynagrodzeń miał związek z gwałtownym skokiem inflacji jesienią 2006 r. i na wiosnę 2007 r. W minionych latach poziom płac realnych ulegał znacznym wahaniom (najszybszy wzrost odnotowano w latach 2001-03). Na meble statystyczna węgierska rodzina rocznie wydaje 13,5 tys. forintów (ok. 54 euro), co oznacza, iż na zakup mebli do użytku prywatnego w skali kraju wydawana jest kwota ok. 210 mln euro (dane KSH za 2006 r.).

WASZE KOMENTARZE (0) + DODAJ KOMENTARZ