• Autor: ag
  • 27 gru 2013 18:01

Wiedza (nie)tajemna - badania rynkowe

Badania rynkowe w branży meblarskiej.

Czas prowadzenia firmy wyłącznie w oparciu o zdanie „nieomylnego” prezesa, kierującego się swoim bogatym doświadczeniem (a często tzw. „nosem”) z całkowitym pominięciem czynników zewnętrznych jest już zamierzchłą przeszłością, reliktem gospodarki odgórnie sterowanej. Dziś nawet małe firmy nie wyobrażają sobie funkcjonowania na rynku konsumenckim w oderwaniu od podstawowych instrumentów marketingowych.

Potrzebę wykorzystywania wyników badań rynkowych dostrzegają wszyscy rozmówcy wypowiadający się na niniejszy temat. Nie istnieje problem – czy prowadzić badania rynkowe. Różnice w wygłaszanych opiniach dotyczyły bardziej kwestii: kto powinien to robić, jak, w jakim celu i w jakim zakresie oraz jakim kosztem.

Kto, jak i w jakim zakresie?

Zlecamy badania jakościowe w ramach,w których badane są elementy procesu decyzyjnego, rola mebli w życiu, life style, segmentacja rynku z punktu widzenia klienta, potencjał popytowy, znajomość i postrzeganie poszczególnych wytypowanych marek przez klienta – mówi Agnieszka Marcińczyk, product manager działu rozwoju firmy Meble Vox. – Badania te są zlecane na zewnątrz, wyspecjalizowanym podmiotom. W tym przypadku badania mają zasięg ogólnopolski. Firma prowadzi także badania fokusowe produktowe. Te badania mają zakres regionalny i bazują na wyselekcjonowanej grupie osób rekrutowanej na potrzeby badań wg określonej grupy celu.
Podobnie dla Grupy Nowy Styl badania rynkowe to naturalny element procesu wprowadzania na rynek nowych produktów, zarówno w kraju, jak i za granicą. Grupa Nowy Styl co roku prowadzi szereg badań rynkowych – stwierdza Magdalena Tokarczyk-Cyran, dyrektor marketingu firmy. – Każde wdrożenie nowego produktu jest efektem badania potrzeb rynkowych, zarówno rynku polskiego, jak i eksportowego. Co roku badamy satysfakcję naszych dystrybutorów. Bacznie obserwujemy trendy rynkowe i działania naszej konkurencji. Większość badań prowadzonych jest przez osoby zatrudnione w dziale marketingu. Czasami posiłkujemy się agencjami badawczymi.
Odpowiedzią na pytanie, kto powinien prowadzić badania często jest sam przedmiot badań lub ich zakres, zarówno podmiotowy, jak i terytorialny. W wielu przypadkach bardziej uzasadnione jest przeprowadzenie badań siłami własnych działów: marketingowych, handlowych i komunikacji społecznej. Firma Kler regularnie prowadzi badania rynkowe – mówi Kornel Jobda, dyrektor komunikacji marketingowej firmy. – Są to zarówno analizy jakościowe, jak i ilościowe. Ich najogólniej zdefiniowanym celem jest dopasowanie przekazu i form komunikacji marketingowej do oczekiwań grupy docelowej. Analizie poddawane są zarówno teksty i elementy graficzne reklam, jak i nowe formaty reklamowe. Badania, w zależności od zamierzonego celu, mają charakter ogólnopolski lub regionalny. W przypadku dużych badań ilościowych ich realizacja powierzana jest wyspecjalizowanym firmom badawczym, natomiast pomiary o mniejszym zakresie, np. grupy fokusowe realizowane są własnymi siłami.

WASZE KOMENTARZE (0) + DODAJ KOMENTARZ