Stoisko firmy Paged na targach Meble Polska 2017. Fot. Paged

Stoisko firmy Paged na targach Meble Polska 2017. Fot. Paged

  • Autor: mg
  • 19 maj 2017 14:10 (aktualizacja: 22 maj 2017 10:48)

Wyniki finansowe Grupy Paged w I kwartale 2017 roku

Grupa Paged w I kwartale 2017 roku osiągnęła zysk netto w wysokości 24,8 mln zł. W dużej mierze jest to zasługa segmentu sklejkowego, który zwiększył wolumen sprzedaży o 20 proc. W firmie rozpoczęły się również zmiany organizacyjne związane z wycofywaniem się z produkcji mebli skrzyniowych.

W pierwszych 3 miesiącach 2017 roku przychody ze sprzedaży Grupy Paged wyniosły 228.435 tys. zł. Przed rokiem w analogicznym okresie wynik Grupy Paged wyniósł 204.167 tys. zł. Porównując oba okresy, widać również wzrost zysku na działalności operacyjnej - z 22.323 tys. zł w I kwartale 2016 roku do 26.140 tys. zł w I kwartale 2017 roku, a także zysku przed opodatkowaniem, który w okresie styczeń-marzec 2017 wyniósł 31.614 tys. zł wobec 21.680 tys. zł w okresie styczeń-marzec 2016 roku. Natomiast spadł w tym czasie zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej z 26.502 tys. zł do 24.820 tys. zł.

O wzroście skonsolidowanej sprzedaży i zysku Grupy Paged przesądziły przede wszystkim wyniki segmentu sklejkowego, który w I kwartale br. sprzedał o jedną piątą więcej sklejki niż rok wcześniej. Było to możliwe dzięki coraz lepszemu wykorzystaniu mocy produkcyjnych nowego zakładu w Morągu. Przychody ze sprzedaży sklejki w I kwartale tego roku wyniosły 165,8 mln zł (141,6 mln zł w I kwartale 2016 roku). Dodatni wynik osiągnęła też EBIDTA - 32,2 mln zł (23,9 mln zł w I kwartale 2016 roku). Segment sklejkowy odpowiada za blisko 70% przychodów i 80% dodatniej, powtarzalnej EBITDA Grupy Paged. 

Z kolei wchodząca w skład Grupy Paged spółka Paged Meble, która odpowiada za 13% obrotów całej Grupy, odnotowała 7-procentowy spadek przychodów. Szczególnie dużą stratą zakończył kwartał segment mebli skrzyniowych.

 

WASZE KOMENTARZE (0) + DODAJ KOMENTARZ