Fot. Fotolia

Fot. Fotolia

  • Autor: bm
  • 06 gru 2016 12:45 (aktualizacja: 07 gru 2016 11:30)

Wyzwania polskiego meblarstwa - raport Pekao

Fakt, że polskie meblarstwo jest potęgą eksportową i jedną z najbardziej obiecujących gałęzi gospodarki nie chroni go jednak przez zagrożeniami i wyzwaniami, którym należy sprostać, by utrzymać się „na fali”. Z tegorocznego raportu banku Pekao wynika, że polscy producenci mebli znaleźli się w punkcie zwrotnym...

Autorzy raportu, by zdefiniować istotę stojących przed meblarstwem wyzwań, postanowili wyjść od szerszej, makroekonomicznej perspektywy całej polskiej gospodarki. A wygląda ona tak, że przez ostatnich 26 lat funkcjonowania w światowym systemie ekonomicznym podstawowym motorem wzrostu gospodarczego była konkurencyjność kosztowa, oparta na znacząco niższych – na tle Europy – płacach. W efekcie, plasujemy się na świecie jako producent stosunkowo prostych, odtwórczych wyrobów o niskiej wartości dodanej, w tym często jako podwykonawcy na potrzeby zachodnich firm.

Polska branża meblowa znajduje się teraz w momencie, kiedy konieczne może okazać się przestawienie na zupełnie inny sposób działania na rynkach zagranicznych. Najwyższy czas zacząć konkurować czymś więcej niż głównie ceną. Dlaczego? Z raportu Banku Pekao wynika, że jest kilka czynników, które sprawiają, że jesteśmy w punkcie zwrotnym. Po pierwsze – niekorzystne trendy demograficzne (niski współczynnik dzietności, depopulacja). „Szacuje się, że już w najbliższych latach będziemy mieli w Polsce do czynienia z sytuacją trwałego odpływu liczby pracujących z rynku” - czytamy w raporcie. - „Trendy te zmniejszą podaż pracy i zwiększą jej koszt, w efekcie czego nasza tradycyjna przewaga kosztowa zacznie wkrótce stopniowo zanikać”.

Po drugie – polskiej branży meblarskiej nie sprzyja fakt, że jest w głównej mierze podwykonawcą dla zachodnich, głównie niemieckich firm. „Polska, jako kraj relatywnie zasobny w pracę (w stosunku do ograniczonych zasobów kapitału i wiedzy), posiada na rynkach międzynarodowych przewagę komparatywną w produkcji dóbr mało zaawansowanych – w szczególności pracochłonnych, gdzie w wielu wypadkach osiągnięto wysoki poziom specjalizacji. Wśród beneficjentów jest również sektor meblarski, gdzie niski poziom wynagrodzeń przez lata zapewniał wysoką konkurencyjność cenową na rynkach zachodnich, co przy wysokiej jakości produkcji stanowiło jeden z głównych czynników sukcesu polskich mebli na świecie” - piszą autorzy raportu.

Czy pozycja polskich producentów na rynkach zagranicznych może się pogorszyć? Zdaniem autorów raportu jest takie ryzyko. Tradycyjna przewaga kosztowa będzie się najprawdopodobniej stopniowo zmniejszać, zwłaszcza że do tej pory przez lata utrzymywana była zaniżona średnia wynagrodzeń w przemyśle meblarskim, co w efekcie spowodowało niedobór specjalistów w tej branży. Wygląda na to, że firmy będą miały coraz większy problem z zatrudnieniem odpowiednich pracowników.

Do tego dochodzi jeszcze wymieniony już wcześniej aspekt – fakt, że polskie firmy są najczęściej podwykonawcami dla firm zagranicznych. Niskie koszty produkcji utrwaliły wizerunek naszego przemysłu jako miejsca, gdzie można łatwo i tanio zlecić produkcję niemalże wszystkich rodzajów mebli, w stosunkowo wysokiej jakości wykonania.

CZYTAJ WIĘCEJ - w najnowszym wydaniu magazynu "Meble Plus"

WASZE KOMENTARZE (2) + DODAJ KOMENTARZ

    • Redakcja Biznesmeblowy.pl, 2017-01-13 08:15:57
    To raport \"Polskie meble - w poszukiwaniu nowych ścieżek rozwoju\", został zaprezentowany przez Bank Pekao na Ogólnopolskim Kongresie Meblarskim we wrześniu 2016 w Poznaniu.
    • bb, 2017-01-12 13:01:00
    Czy można prosić o podanie pełnej nazwy raportu? Nie mogę doszukać się źródła