Fot. Shutterstock

Fot. Shutterstock

  • Autor: bm
  • 19 lip 2017 14:10 (aktualizacja: 20 lip 2017 08:15)

Wzór na konkurencję - konkurs dla firm z Polski Wschodniej

Jesteś właścicielem małej lub średniej firmy we wschodniej części Polski? Masz gotową strategię wzorniczą i plan jej wdrożenia? Możesz ubiegać się o środki unijne, dzięki którym te plany mogą zostać zrealizowane. Można też dostać pieniądze na opracowanie strategii. Łącznie dostępnych jest 5 milionów złotych.

Firmy z Polski Wschodniej (województwa: warmińsko-mazurskie, lubelskie, podlaskie, świętokrzyskie i podkarpackie) mają szansą zdobycia unijnej dotacji na zwiększenie konkurencyjności z wykorzystaniem wzornictwa. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości będzie przyjmować wnioski od 13 września do 15 listopada 2017 r.

Ogłoszony konkurs dotyczy pierwszego etapu działania 1.4 Wzór na konkurencję. Dostępnych jest 5 mln złotych. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z Polski Wschodniej mogą starać się o maksymalnie 100 tys. zł na przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu to 85% wartości wydatków kwalifikowalnych projektu.

Przedsiębiorstwa z gotową strategią wzorniczą będą mogły ubiegać się o środki na jej wdrożenie, czyli przeprowadzenie zaplanowanych działań wykorzystujących procesy projektowania. Unijne fundusze pokryją koszty m.in. usług doradczych oraz zakupu urządzeń, maszyn oraz wartości niematerialnych i prawnych w przypadku innowacji produktowych. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie tego rodzaju przedsięwzięć do 31 maja 2018 r.

INFORMACJE O KONKURSIE

WASZE KOMENTARZE (0) + DODAJ KOMENTARZ