Fot. Publikator

Fot. Publikator

  • Autor: PAP
  • 02 marz 2020 14:07

Za granicą inwestują głównie duże polskie firmy

Inwestycje bezpośrednie za granicą podejmują głównie duże przedsiębiorstwa zatrudniające 250 i więcej pracowników - wynika z badań Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Połowa z nich eksportuje ponad połowę produkcji.

Jak podkreślili autorzy raportu "Zagraniczna ekspansja inwestycyjna polskich przedsiębiorstw - tendencje, perspektywy" wartość polskich inwestycji bezpośrednich za granicą wyniosła na koniec 2018 r. 92,5 mld zł. "Zdecydowanie najważniejszą motywacją (93 proc.) badanych eksporterów do inwestowania za granicą jest zwiększenie rynku zbytu. Tylko 9 proc. planuje inwestycje bezpośrednie za granicą w latach 2020-2021" - wskazano.

Analitycy zaznaczyli, że pod względem największych skumulowanych wartości bezpośrednich inwestycji za granicą, Polska (28,5 mld dol.) zajęła na koniec 2018 roku 3. miejsce wśród krajów Europy Środkowo-Wschodniej. "Wyprzedziły nas tylko Czechy (34,8 mld dol.) i Węgry (29 mld dol). Za nami znalazły się m.in. Estonia (8 mld dol.) i Słowenia (6,7 mld dol.)"- zaznaczyli. Dodali, że na koniec 2018 r. aż 90 proc. polskich inwestycji bezpośrednich za granicą zlokalizowanych było w Europie.

Według najnowszego badania PIE prowadzonego we współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym na grupie 600 wybranych polskich przedsiębiorstw eksportujących inwestycje bezpośrednie za granicą podejmują głównie duże przedsiębiorstwa, zatrudniające 250 i więcej pracowników. "Inwestujących za granicą eksporterów cechuje na ogół wysoki stopień orientacji eksportowej" - podkreśliła, cytowana w badaniu, Hanna Kępka z PIE. Podkreśliła, że połowa z nich eksportowała ponad 50 proc. swojej produkcji, a tylko w co piątym udział eksportu w sprzedaży nie przekraczał 10 proc.

Eksperci zwrócili uwagę, że w latach 2006-2019 firmy zmieniały preferencje dot. kierunków inwestycji. "W 2006 roku większe znaczenie niż kraje UE-28 miały dla nich Ukraina oraz Białoruś" - wskazano. Tendencje te odwróciły się po kryzysie finansowo-gospodarczym 2008 roku. W latach 2010-2012 wzrosło zainteresowanie eksporterów-inwestorów rynkiem chińskim. W latach 2016-2017 dla około 30 proc. planowanych inwestycji w UE jako lokalizację wskazywano państwa członkowskie UE z Europy Środkowej, w tym dla blisko 1/3 z nich Czechy.

Zdecydowana większość badanych przedsiębiorstw nie inwestuje za granicą - jaka zaznaczyli eksperci. "Wynik w badaniach ankietowych PIE utrzymuje się od lat w granicach 91-93 proc., z wyjątkiem 2010 r., kiedy wzrósł do 97 proc." - wskazali. Wyjaśnili, ze główną przyczyną jest brak potrzeby inwestycji. "W 2019 roku nie inwestowało za granicą 90 proc. respondentów, a brak potrzeby takich inwestycji wskazało za przyczynę 68 proc. spośród nich. W przypadku 16 proc. inwestowanie nie mieści się w strategii grupy kapitałowej" - czytamy.

Dodano , że na przestrzeni lat brak środków finansowych był coraz mniejszą przeszkodą dla przedsiębiorstw w podejmowaniu decyzji o umiędzynarodowieniu. "W latach 2007-2008 miało to znaczenie dla ok. 10 proc. respondentów - w 2014 r. już tylko dla 5 proc." - podkreślilono. W ostatnich dwóch badaniach odsetek wskazań nieco wzrósł (w 2017 r. - 6 proc., w 2019 r. - 7 proc.) - napisano.

Polski Instytut Ekonomiczny (PIE) to publiczny think tank gospodarczy. Zajmuje się dostarczaniem analiz i ekspertyz do realizacji Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, a także popularyzacją polskich badań naukowych z zakresu nauk ekonomicznych i społecznych w kraju oraz za granicą. (PAP)

autor: Magdalena Jarco

maja/ amac/

WASZE KOMENTARZE (0) + DODAJ KOMENTARZ