Pfleiderer Wieruszów

Pfleiderer Wieruszów

  • Autor: bm
  • 28 lis 2017 22:28 (aktualizacja: 29 lis 2017 11:16)

Zarząd Pfleiderer Group składa oświadczenie w sprawie prowadzonej przez UOKiK

Zarząd spółki Pfleiderer Group wydał oświadczenie w związku z zakończeniem postępowania dowodowego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Postępowanie dotyczyło sprawy ustalania cen i wymiany informacji handlowych, wszczętej w 2012 roku.

UOKiK zawiadomił Komisję Europejską o przewidywanej decyzji stwierdzającej naruszenie reguł konkurencji przez grupę. Sprawa została wniesiona w 2012 roku i dotyczy spółek Kronospan Szczecinek, Kronospan Mielec, Swiss Krono (dawniej Kronopol), Pfleiderer Group (dawniej Pfleiderer Grajewo) oraz Pfleiderer Wieruszów (dawniej Pfleiderer Prospan).

Oświadczenie Zarządu Pfleiderer Group SA

W związku z opublikowanym dzisiaj raportem bieżącym nr 55/2017 dotyczącym informacji w sprawie
postępowania antymonopolowego, Zarząd Pfleiderer Group S.A. informuje, że przy wsparciu
zewnętrznego doradcy prawnego, specjalizującego się w sprawach antymonopolowych, zapoznaje się
z udostępnionymi aktami postępowania i analizuje możliwe dalsze działania prawne.
Jeżeli Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyda w postępowaniu decyzję
stwierdzającą naruszenie prawa konkurencji, Spółce oraz Pfleiderer Wieruszów sp. z o.o. będzie
przysługiwać prawo do odwołania do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w terminie miesiąca
od dnia doręczenia decyzji.
Zarząd podkreśla, że Spółka przez cały okres postępowania antymonopolowego przekazywała do
publicznej wiadomości informacje dotyczące trwającego postępowania antymonopolowego oraz
ryzyk z nim związanych, zarówno w raportach bieżących, raportach okresowych, jak również w jej
prospekcie emisyjnym z 2015 r.
Obecnie, w oparciu o posiadane informacje, Zarząd Spółki nie ma możliwości oszacowania zarówno
dokładnej daty zakończenia postępowania antymonopolowego, jak również kwoty potencjalnej kary
pieniężnej, która może być nałożona na Spółkę oraz na Pfleiderer Wieruszów sp. z o.o.

Tom Schaebinger
Prezes Zarządu
Pfleiderer Group S.A.

Richard Mayer
Członek Zarządu,
Dyrektor Finansowy
Pfleiderer Group S.A.

WASZE KOMENTARZE (0) + DODAJ KOMENTARZ