• Autor:
  • 27 gru 2013 18:01

Zasady pod ochroną

W wyniku trwającego od marca ub.r. postępowania antymonopolowego i stwierdzenia faktu nadużywania przez Państwowe Przedsiębiorstwo Leśne Lasy Państwowe pozycji dominującej, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na nie karę w wysokości 1,5 mln zł.

UOKiK rozpoczął postępowanie z powodu skarg kierowanych przez przedsiębiorców zajmujących się przeróbką drewna. Na początku stycznia br., UOKiK poinformował o ocenie postępowania LP, które uzależniając przystąpienie do rokowań internetowych – głównego kanału dystrybucji drewna – od posiadanej historii zakupowej oraz jej przebiegu nadużywają pozycji dominującej na krajowym rynku hurtowej sprzedaży drewna. Zdaniem UOKiK, system stosowany przez LP jest szczególnie dyskryminujący wobec podmiotów wchodzących na rynek i mających krótką historię zakupów. Przedsiębiorcy mogą kupić drewno, ale w marginalnej ilości, poprzez portal e-drewno. Ponadto, zakupy na aukcji i wytworzona na tej podstawie historia zakupów oraz jej przebieg mają wpływ na dalszą współpracę z LP. Praktyka ta prowadzi do ograniczenia konkurencji pomiędzy przetwórcami drewna. O atrakcyjności ich oferty nie decyduje konkurencyjność produktu – ani jakościowa, ani ilościowa – tylko to, czy przedsiębiorca ma dostęp do surowca. UOKiK nakazał zmianę stosowanej przez LP praktyki. 

Lasy odpierają zarzuty i przypominają, że w latach 2006-08 popyt na drewno zdecydowanie przerastał podaż. Brak zapisu gwarantującego stałym odbiorcom ciągłość sprzedaży, a co za tym idzie ciągłość produkcji, skutkowałby niekontrolowanym powstawaniem firm sezonowych, działających w okresie koniunktury, a potem likwidowanych. W takiej sytuacji zagrożone byłyby polskie firmy działające na rynku od lat. W komunikacie LP wystosowanym jako komentarz do decyzji UOKiK, Marian Pigan, dyrektor generalny LP, zaznacza, że Lasy sukcesywnie dążą do pełnego urynkowienia zasad sprzedaży drewna, jednak ze względów społeczno-gospodarczych jest to niemożliwe w krótkim czasie, zwłaszcza w obliczu kryzysu gospodarczego. Informuje też, że działania LP w zakresie urynkowienia są sukcesywne i zależą od sytuacji gospodarczej. W komunikacie czytamy też, że ostatecznie, na ustalone przez Lasy zasady sprzedaży drewna w 2009 r., wpłynęły, z jednej strony, postulaty przemysłu drzewnego, z drugiej zaś decyzja Urzędu. Proporcje drewna oferowanego do sprzedaży w przetargach ograniczonym i nieograniczonym wynosić będą 70% i 30%.

WASZE KOMENTARZE (0) + DODAJ KOMENTARZ