Jadwiga Lesisz, p.o. prezesa PARP

Jadwiga Lesisz, p.o. prezesa PARP

  • Autor: bm
  • 16 lis 2018 12:23 (aktualizacja: 19 lis 2018 12:36)

Dobry design to wzór na rozwój: PARP na Forum Dobrego Designu

PARP, jako instytucja, której celem jest wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, włączyła się w działania na rzecz szerszego wykorzystania profesjonalnego wzornictwa w firmach. Więcej o formach wsparcia można będzie dowiedzieć się podczas Forum Dobrego Designu 6 grudnia 2018. PARP będzie jednym z partnerów wydarzenia.

Design ma coraz większy wpływ na sprzedaż produktów i jest motorem innowacyjności. Dlatego stymulowanie usług badawczo-rozwojowych i wzornictwa przemysłowego, jako narzędzi tworzenia silnych polskich marek jest wśród priorytetów Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. PARP będzie jednym z partnerów tegorocznego Forum Dobrego Designu.

Jako świadomi konsumenci naturalnie wybieramy to, co funkcjonalne i estetyczne. Jesteśmy obserwatorami trendów na otwartym, zglobalizowanym rynku, który dość szybko weryfikuje jakość rozwiązań i bywa bezlitosny dla produktów odstających od oczekiwań konsumentów, nie do końca przemyślanych, albo zbyt drogich. Podobna świadomość powinna towarzyszyć przedsiębiorcom, chcącym zaistnieć i odnieść sukces na rynku – niezależnie od skali ich działalności.

Uwzględnienie wzornictwa w opracowywaniu nowych produktów nie tylko pozwala rozwijać się firmom, ale przy okazji podnosi innowacyjność gospodarki i wpływa na jakość życia nas wszystkich. Ta wiedza leży u podstaw uznania wzornictwa za „kluczową innowacyjną dyscyplinę, dzięki której idee mogą trafić na rynek i stają się przyjaznymi użytkownikom i atrakcyjnymi produktami i usługami” w strategii „Europa 2020”, z której celami ściśle powiązano fundusze europejskie w obecnej perspektywie budżetowej. Autorzy dokumentu zauważyli, że „w Europie istnieje przepaść między liderami w zakresie stosowania projektowania jako czynnika napędzającego innowacje, a innymi regionami”, zwłaszcza wśród mniejszych przedsiębiorstw.

Szczególne znaczenie ma projektowanie, uznawane za kluczową dyscyplinę i działanie niezbędne we wprowadzaniu pomysłów na rynek i przekształcaniu ich w produkty przyjazne i atrakcyjne dla użytkowników. Choć niektóre państwa Europy są światowymi liderami w projektowaniu, innym brakuje solidnej infrastruktury i umiejętności w zakresie projektowania. Ta luka systemowa była przez długi czas niezauważana, ale teraz trzeba się nią zająć.
Unia innowacji, inicjatywa przewodnia strategii „Europa 2020”

Szersze wykorzystanie wzornictwa, a także innych innowacji nietechnologicznych, jest jednym z głównych bodźców do rozwoju produktów wysokiej jakości, zwiększania wydajności i efektywniejszego gospodarowania zasobami. 
Aktualizacja komunikatu w sprawie polityki przemysłowej, 2012 r.

Design ze wsparciem
PARP, jako instytucja, której celem jest wspieranie rozwoju przedsiębiorczości włączyła się w działania na rzecz szerszego wykorzystania profesjonalnego wzornictwa wśród małych i średnich firm. Agencja zaprojektowała i uruchomiła programy, które mają inicjować i animować współpracę małych i średnich przedsiębiorstw ze specjalistami w dziedzinie wzornictwa.

Są one efektem całościowego podejścia do problemu. Od uświadamiania roli, możliwości i przewag, jakie daje inwestowanie we wzornictwo i profesjonalne projektowanie, przez wspieranie dostępu do wiedzy i doświadczeń oraz doradztwo, po wdrożenie projektowania/wzornictwa w proces tworzenia produktów i usług, a także ochrony własności przemysłowej przy wprowadzaniu ich na rynek.
"Chcemy zachęcić przedsiębiorców do współpracy z profesjonalnymi projektantami i tym samym do rozwijania ich firm w oparciu o nowe projekty wzornicze, do konkurowania własnym designem. Konkurowanie niskimi kosztami (np. pracy) nie pozwala firmom na generowanie nadwyżek koniecznych do inwestowania w nowe technologie. Hamuje to możliwości wzrostu wydajności takich firm. Rozwiązaniem mogą być inwestycje w design, w opracowanie innowacyjnego produktu, które stanowią źródło wartości dodanej i pomagają w konkurowaniu, w tym na rynkach zagranicznych" – zaznacza Jadwiga Lesisz, p.o. prezesa PARP.

WASZE KOMENTARZE (0) + DODAJ KOMENTARZ