Fotele Phaze firmy Kinnarps. Fot. Kinnarps

Fotele Phaze firmy Kinnarps. Fot. Kinnarps

  • Autor: mg
  • 27 paź 2017 09:53 (aktualizacja: 27 paź 2017 11:07)

Nowe narzędzie projektowe firmy Kinnarps

Indeks „The Better Effect” to kompleksowe narzędzie, opracowane przez specjalistów z firmy Kinnarps, wspomagające dokonywanie wyborów w zakresie aranżacji wnętrz. Pozwala ono na osiągnięcie lepszych rezultatów poprzez wybór ekologicznych materiałów i odpowiedzialnego wzornictwa.

Indeks „The Better Effect” to sposób firmy Kinnarps na uproszczenie i wyjaśnienie zasad zrównoważonego wyboru w projektach aranżacji i wyposażenia wnętrza. Pomysł polega na łatwej identyfikacji kryteriów zrównoważonego rozwoju i porównaniu sposobu, w jaki różne produkty spełniają te wymagania. Produkty są punktowane wg sześciu wskaźników, które mają duże znaczenie dla zrównoważonego rozwoju. Każdy produkt jest oceniany w różnych kategoriach – dzięki czemu łatwo określić, które kryteria spełnia i w jakim stopniu.

Indeksem „The Better Effect” będą posługiwać się wszystkie marki Grupy Kinnarps. Będzie funkcjonował on jako otwarte źródło (open source), umożliwiając wszystkim – architektom, nabywcom, klientom – ocenę produktów.

Poprzez wgląd w to, co robimy, umożliwiamy firmom z branży współpracę w kwestii zrównoważonego rozwoju. Jeżeli będziemy się posługiwać się wspólnym planem prac dotyczących zrównoważonego rozwoju, to razem możemy ułatwić klientom dokonywanie lepszych wyborów związanych z tym zagadnieniem - mówi Johanna Ljunggren, kierownik ds. zrównoważonego rozwoju w firmie Kinnarps.

Indeks „The Better Effect” został opracowany, by zaspokoić potrzeby klientów. Opracowanie tego projektu rozpoczęto od zapytania architektów, projektantów wnętrz, nabywców i użytkowników, co dla nich jest ważne w dokonywaniu wyborów związanych ze zrównoważonym rozwojem. Na podstawie otrzymanych odpowiedzi i wytycznych ONZ powstał indeks, za pomocą którego ocenia się i opisuje produkty Kinnarps w sześciu ważnych kategoriach: surowce i zasoby, klimat, czyste materiały, odpowiedzialność społeczna, ponowne wykorzystanie i ergonomia. Dzięki temu powstaje kompleksowy obraz danego produktu w odniesieniu do kwestii zrównoważonego rozwoju. 

Indeks „The Better Effect” został opracowany jako szybkie i łatwe w obsłudze narzędzie online, zawierające produkty wszystkich marek Grupy Kinnarps. Początkowo firma prezentuje wybór kilkudziesięciu produktów; z czasem kolejne będą dodawane do indeksu, a docelowo cała oferta Grupy Kinnarps będzie udostępniona w ramach tego narzędzia. 

Za pomocą indeksu „The Better Effect” Kinnarps pomaga w dokonywaniu wyborów związanych ze zrównoważonym rozwojem, dotyczących zrównoważonej pracy i realizacji celów swoich klientów. Dzięki niemu łatwiej jest tworzyć stanowiska cechujące się ergonomią i obniżonym poziomem emisji środków chemicznych, co wpływa na poprawę stanu zdrowia personelu i produktywności w pracy biurowej. Ważne jest też szersze uświadomienie znaczenia potrzeby oszczędzania energii i surowców, a także zwiększanie wiedzy na temat ich obiegu.

Każdemu z produktów przyznawane są punkty w sześciu różnych kategoriach. Największa liczba punktów w danej kategorii to 3. Ocena w danej kategorii stanowi średnią punktacji poszczególnych wskaźników. Najwyższa liczba punktów przyznanych łącznie we wszystkich kategoriach to 3. Ocena końcowa to średnia punktów ze wszystkich kategorii.

WASZE KOMENTARZE (0) + DODAJ KOMENTARZ